w

Mirosław Maliszewski: Ciągłość dostaw ma kluczowe znaczenie dla europejskich eksporterów.

Wywiad z Mirosławem Maliszewskim Prezesem Związku Sadowników RP dla Portalu egyptian-gazette.com Egipt jest uważany za jeden z najważniejszych rynków, na które celują europejscy sadownicy i eksporterzy, ponieważ import europejskich jabłek do Egiptu stale rośnie. Przejdźmy teraz do tekstu wywiadu z Panem Mirosławem Maliszewskim – Prezesem Związku Sadowników Polskich. To już drugi etap kampanii „Czas na jabłka z Europy”.

W świetle tych informacji, czy może Pan opowiedzieć nam o wpływie tej trwającej kampanii na wymianę handlową między Egiptem a Europą w zakresie eksportu i importu owoców?

Kampania „Czas na jabłka z Europy” niewątpliwie przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku europejskich jabłek na rynku egipskim. Podkreślamy przede wszystkim ich wyjątkowy smak, a także wysoką jakość gwarantowaną przez rygorystyczne normy produkcji UE.

Coraz więcej egipskich konsumentów przekonuje się i uświadamia sobie liczne zalety europejskich jabłek – ale to nie wszystko! Podczas różnych wyjazdów organizowanych w ramach naszej kampanii, szczególnie w celu udziału w imprezach targowych, takich jak Food Africa Cairo, europejscy eksporterzy zdobywają cenne kontakty biznesowe.

Umożliwiają one rozszerzenie stosunków handlowych UE z Egiptem, a także podjęcie dialogu na temat potencjalnych barier w eksporcie jabłek na ten rynek oraz możliwości rozwiązania problemu.

Co sprawia, że rynek egipski jest wyjątkowy i obiecujący dla europejskich eksporterów owoców? Z jakich ułatwień mogą skorzystać egipscy importerzy?

Europejscy eksporterzy chcą nawiązać relacje biznesowe z jak największą liczbą partnerów handlowych. Jednak to, co czyni rynek egipski wyjątkowym i obiecującym, to jego potencjał, znaczenie handlowe i pozycja wśród krajów Bliskiego Wschodu. Jeśli chodzi o korzyści dla egipskich importerów, europejskie jabłka są produktami wysokiej jakości. To właśnie wyróżnia je na tle konkurencji. Inwestowanie w europejskie jabłka stwarza szansę lokalnym przedsiębiorcom na dotarcie do nowych grup konsumentów. Ponadto bardzo duża produkcja jabłek w UE, w sprzyjających warunkach i przy regulowanej sytuacji eksportowej, jest w stanie zapewnić ciągłość dostaw. Dane mówią same za siebie: UE produkuje łącznie od 10 do 11 milionów ton jabłek rocznie.

Jakie działania promocyjne są prowadzone w ramach kampanii „Czas na jabłka z Europy”, której celem jest wprowadzenie europejskich jabłek na rynek egipski?

Jednym z najważniejszych elementów akcji „Czas na jabłka z Europy” jest udział w wydarzeniach branżowych. Są to przede wszystkim targi spożywcze, na których lokalni importerzy mogą osobiście spotkać się z eksporterami jabłek z Europy. To cenna okazja do szczegółowego omówienia oferty. Nie bez znaczenia są również konferencje prasowe i misje gospodarcze, podczas których współpracujemy z przedstawicielami lokalnych instytucji. Ponadto prowadzimy również działania w Internecie. Na bieżąco aktualizujemy oficjalną stronę projektu. Prowadzimy również profil kampanii na Facebooku, gdzie można znaleźć różne konkursy z nagrodami – warto tam zajrzeć! Oczywiście wymienione powyżej działania to tylko część działań promocyjnych realizowanych w ramach naszego projektu.

Jakie wyzwania stoją przed europejskimi eksporterami owoców w odniesieniu do rynku egipskiego w świetle kryzysów politycznych w regionie?

Ciągłość dostaw ma kluczowe znaczenie dla europejskich eksporterów. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z trudną sytuacją w egipskich portach, brak możliwości wymiany waluty, a także zapłaty za towary, znacznie utrudnił handel. Takie problemy nadal występują, w mniejszym lub większym stopniu, co jest niekorzystne dla obu stron. Kwestia ta wymaga wzajemnego zrozumienia i dialogu. Niezwykle ważne jest, aby nie dopuścić do ponownego zahamowania eksportu w znacznym stopniu lub, co byłoby jeszcze gorsze, do jego zatrzymania.

Jakie są charakterystyczne cechy europejskich owoców w ogóle, a polskich jabłek w szczególności, które czynią je atrakcyjnymi dla egipskiego konsumenta?

Jabłka produkowane w Europie wyróżniają się wspaniałym aromatem i ogólnym wyglądem. Przede wszystkim charakteryzują się wysoką jakością. Europejskie jabłka są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami UE, z których wiele jest zorientowanych nie tylko na dobro konsumenta, ale także na dobro naszego środowiska. Coraz więcej sadów w Europie jest zarządzanych zgodnie z zasadami ekologicznej i integrowanej produkcji. Oba systemy są zorientowane na zachowanie naturalnej różnorodności biologicznej i ograniczenie stosowania syntetycznych środków ochrony roślin.

Czy kampania „Czas na jabłka z Europy” zamierza być obecna na jakichś wystawach spożywczych w tym roku? Jakie są cele związane z uczestnictwem?

Udział w wydarzeniach branżowych jest niezwykle ważną częścią akcji „Czas na jabłka z Europy”, nie tylko dlatego, że stwarzają one możliwość zdobycia cennych kontaktów biznesowych. Targi spożywcze to także doskonała okazja do poszerzenia wiedzy o lokalnym rynku, poznania potrzeb konsumentów. W tym roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w targach Food Africa 2023 w Kairze, które okazały się wielkim sukcesem. W ubiegłym roku odwiedziliśmy również Jordanię, gdzie mieliśmy okazję promować europejskie jabłka na targach HORECA Jordan. Nie poprzestaniemy na tym i z niecierpliwością czekamy na udział w kolejnych tego typu wydarzeniach.

ZWIĄZEK SADOWNIKÓW RP

UDOSTĘPNIJ

Paweł Płaza: Bardzo fajny i lekki sektor, tylko 950 gram!

Środa i czwartek: Całodobowy mróz połączony z opadami śniegu