w

Ministrowie rolnictwa Polski i Słowacji dyskutowali na temat wzmocnienia współpracy

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył w polsko-słowackich konsultacjach międzyrządowych, które odbyły się w Drużbakach Wyżnych na Słowacji. Wydarzeniu przewodniczyli premierzy obu krajów.

Wicepremier Kowalczyk rozmawiał m.in. z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Słowacji Samuelem Vlčanem. Spotkanie to służyło zacieśnieniu współpracy polsko-słowackiej i omówieniu ważnych tematów z zakresu rolnictwa  w kontekście wojny w Ukrainie oraz bieżącej agendy UE.

Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie

Ministrowie rolnictwa Polski i Słowacji zgodzili się, że wobec wojny w Ukrainie kluczowego znaczenia nabiera zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Europie i na świecie oraz dostosowanie unijnych strategii dotyczących rolnictwa do nowych wyzwań. Szczególnie aktualne stają się też postulaty dotyczące uniezależnienia unijnego systemu żywnościowego od importu żywności i środków do jej produkcji.

Głównym tematem rozmów była trudna sytuacja na rynkach rolnych i możliwe działania wobec rosyjskiego ataku na Ukrainę oraz wzrostu cen surowców i pasz. Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił, że wojna uwidoczniła podatność unijnego systemu żywnościowego na różnego rodzaju kryzysy. Zależność UE od importu energii, nawozów i pasz dla zwierząt zwiększa koszty ponoszone przez producentów, destabilizuje rynki oraz wpływa negatywnie na ceny żywności.

Środki ochrony roślin a propozycje legislacyjne KE

Kolejnym tematem rozmów była współpraca w zakresie celów Strategii „Od pola do stołu” w obszarze środków ochrony roślin i nawozów oraz w związku z przyszłym prawodawstwem UE w tym zakresie.

– Państwa członkowskie UE powinny mieć możliwość określania krajowych celów redukcyjnych dotyczących zużycia środków produkcji w rolnictwie, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i różnic
w zużyciu tych środków pomiędzy państwami oraz potrzeb ochrony roślin, zgodnie z zasadą pomocniczości – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

– W oczekiwaniu na przedstawienie przez Komisję Europejską propozycji legislacyjnych w zakresie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, państwa naszego regionu powinny ściśle współpracować celem prezentowania wspólnego stanowiska na forum UE i skutecznego wpłynięcia na ostateczny kształt przepisów, zgodny z interesem naszego regionu – dodał szef polskiego resortu rolnictwa.

Międzynarodowa współpraca w zakresie badań i innowacji

Ministrowie rolnictwa i rozwoju wsi Polski i Słowacji dyskutowali także na temat wzmocnienia współpracy w zakresie badań i innowacji na rzecz rozwoju systemów żywnościowych
i biogospodarki.

– Naszą ambicją jest, aby jednostki badawcze z Polski oraz innych państw naszego regionu były postrzegane jako ważny aktor w międzynarodowych inicjatywach i projektach. Zależy nam, abyśmy uczestniczyli odpowiednio do swojego potencjału w programach skierowanych na badania
i innowacje, abyśmy dalszy rozwój rolnictwa mogli silniej oprzeć na nowych technologiach – zaznaczył wicepremier Kowalczyk.

Bezpieczeństwo żywności w regionie przygranicznym

Ministrowie rozmawiali również o kwestiach bezpieczeństwa i jakości żywności. Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że polskie produkty sprzedawane na rynku krajowym oraz wprowadzane na rynki państw członkowskich UE i państw trzecich są w pełni bezpieczne dla konsumentów, a polskie służby kontrolne funkcjonują sprawnie. Ministrowie uzgodnili, że konieczne jest zacieśnienie i większe zoperacjonalizowanie współpracy służb kontrolnych z Polski i Słowacji tak, aby wszelkie nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza w regionach przygranicznych, były szybko wykrywane.

Solidarność wobec zagrożeń

Podsumowując rozmowy ministrowie podkreślili, że w obecnej sytuacji politycznej kluczowa jest jedność i solidarność wobec wspólnych zagrożeń, a podstawowym zadaniem rolnictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

W konkluzjach konsultacji międzyrządowych premierzy Polski i Słowacji – Mateusz Morawiecki
i Eduard Heger – podpisali Wspólną Deklarację, w której podkreślono m.in. znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie w kontekście wojny na Ukrainie, a także potrzebę wsparcia unijnych producentów rolnych w zakresie nawozów i pasz oraz działań na rzecz zagwarantowania samowystarczalności UE w zakresie produkcji nawozów i roślin białkowych.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ochrona sadów przed przymrozkami. Niebezpieczna wiosna

Znamy stawki pomocy suszowej za rok 2021