w

Minister Puda twierdzi, że Pandemia nie osłabiła pozycji polskiego rolnictwa?

Pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią, handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nie załamał się. W ubiegłym roku odnotowano 7% wzrost wartości eksportu, w stosunku do roku 2019.

W 2020 r. eksport z Polski produktów rolno-spożywczych osiągnął rekordowy poziom 34 mld euro, czyli o 2,2 mld euro wyższą wartość niż w roku poprzednim

– podkreślił dziś minister Grzegorz Puda, podczas debaty online inaugurującej VII edycję Targów World Food Poland.

Wzrost eksportu rolno-spożywczego

Minister zwrócił uwagę na fakt, że saldo w obrocie artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie i w 2020 r. osiągnęło poziom 11,7 mld EUR. Oznaczało to wzrost o ponad 11% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Udział eksportu towarów rolno-spożywczych w polskim eksporcie w ubiegłym roku wzrósł, co oznacza, że sprzedaż żywności ma coraz większe znaczenie w obrotach polskiego handlu zagranicznego ogółem. Polscy eksporterzy udowodnili, że są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom stawianym przez partnerów handlowych z zagranicy

– powiedział minister Grzegorz Puda.

Podkreślił również, że żywność jest produktem pierwszej potrzeby i w obliczu globalnego kryzysu jej dostępność stała się ważnym wyzwaniem dla funkcjonowania łańcucha żywnościowego.

Współpraca i nowe możliwości

Debata pod tytułem: „Wpływ pandemii COVID-19 na kształt międzynarodowego handlu w obszarze rolno-spożywczym – szanse dla polskich eksporterów żywności. Branża spożywcza dziś i jutro – obecne trendy konsumenckie i sprzedażowe a perspektywy” była okazją do dyskusji na temat współpracy strony rządowej i branży rolno-spożywczej.

Dyrektor generalna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Małgorzata Gośniowska-Kola mówiąc o działaniach podejmowanych przez administrację wspomniała o edukacji producentów i konsumentów. Zaznaczyła, że wiedza o sytuacji rynkowej i wyzwaniach współczesności daje producentom żywności możliwość rozpoznawania potrzeb konsumentów i pozwala na nie reagować. Podkreśliła rosnące zainteresowanie polskich konsumentów żywnością ekologiczną.

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki zauważył, że administracja ma za zadanie otwierać drzwi na nowe rynki zbytu, co czyni. Podkreślił ważną rolę radców rolnych polskich ambasad na całym świecie. Zwrócił uwagę na fakt, że w czasie pandemii rolnicy docenili możliwość sprzedaży bezpośredniej, odpowiadającym tym samym na oczekiwania konsumentów. Natomiast prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita Dariusz Sapiński powiedział o wyzwaniach, jakie w obliczu pandemii stanęły przed firmami. Zwrócił uwagę między innymi na konieczność poszukiwania nowych form sprzedaży, z uwzględnieniem tworzenia własnych sklepów online.

Prelegenci zgodnie podkreślali wysoką jakość polskiej żywności. Senator Jacek Bogucki zauważył, że na świecie jest ona postrzegana jako żywność „premium”, gdyż spełnia najwyższe standardy, nie tylko podyktowane prawem unijnym, lecz także krajowym. Zauważył konieczność dalszej pracy nad tworzeniem marki polskiej żywności.

Solidarni z rolnikami

Minister Grzegorz Puda zaapelował, aby podczas codziennych zakupów Polacy sięgali po polskie produkty, a tym samym byli solidarni z rolnikami.

Bądźmy świadomi i kupujmy polską żywność, wyprodukowaną w kraju. Tym samym wspierajmy polską gospodarkę, aby przezwyciężyć negatywne skutki pandemii COVID-19

– podkreślił szef resortu rolnictwa.

źródło: gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

‘GiSelA 5’ czy ‘Krymsk 5’ – która lepsza dla czereśni?

Krajowy Plan Odbudowy nie dla sadowników i rolników ?