w

KRUS: Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 kwietnia!

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wynosiło 5 656,51 zł. (M.P z 2021 r. poz. 103).

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2021 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

  • domowników w gospodarstwach rolnym stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,
  • pomocników rolnika

stanowić będzie 170 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).

KRUS

Emerytura rolnicza bez konieczności zaprzestania pracy i przekazania gospodarstwa!

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Emerytura rolnicza bez konieczności zaprzestania pracy i przekazania gospodarstwa!

Majka Jeżowska wraz z dziećmi zachęca do niemarnowania żywności!