w

KPO: Podsumowanie naboru na dofinansowanie wymiany dachów z azbest

KPO: Podsumowanie naboru na dofinansowanie wymiany dachów z azbest

12 stycznia 2024 roku zakończył się drugi nabór wniosków o przyznanie wsparcia na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Zarejestrowano 45,4 tys. wniosków na kwotę 553,38 mln zł. Pomoc pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wsparcie z KPO na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych przeznaczone było dla osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub będących beneficjentami płatności bezpośrednich. Starający się o tę pomoc powinni mieć również nadany numer w ewidencji producentów rolnych i być właścicielami lub współwłaścicielami budynku, na którym planowana jest wymiana pokrycia dachowego. O pomoc nie mogli się ubiegać ci, którym przyznano ją w ramach pierwszego naboru prowadzonego od 17 października do 15 listopada 2022 r.

Stawka pomocy niezmiennie wynosi 40 zł/m2, a maksymalna powierzchnia dachu objęta dofinansowaniem to 500 m2. Różnica między naborami polegała m.im ma tym, że w drugim naborze inwestycje objęte wsparciem mogły być realizowane także na terenach gmin miejskich. Ułatwieniem było także zniesienie obowiązku dołączenia do dokumentów kopii zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych, zezwoleń lub innych decyzji – zainteresowany dofinansowaniem musi oświadczyć, że dopełni niezbędnych formalności związanych z realizowaną inwestycją we właściwym miejscowo starostwie powiatowym.

Wnioski przyjmowane były od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR – otwórz.

W ramach pierwszego naboru wniosków dotyczącego wsparcia na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest, finansowanego z KPOiZO, do Agencji wpłynęło 47 tys. wniosków. Za przekazywanie środków na konta tych, którym przyznano dofinansowanie, odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. Do tej pory wypłacił on ponad 150 mln zł.

 

 

UDOSTĘPNIJ

Ceny jabłek w grupach producentów – 15 stycznia 2024r.

Ceny jabłek na rynku hurtowym – 15 stycznia 2024r.