w

Kontrole sprzedających borówki na rynku hurtowym

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował ZSRP, że zakończono kontrolę doraźną w zakresie jakości handlowej owoców w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu. Przeprowadzono kontrole u 9 producentów prowadzących działalność na terenie ww. targowiska. Spośród kontrolowanych podmiotów w dwóch stwierdzono sprzedaż owoców miękkich tj. borówki amerykańskiej, pozostałych owoców (maliny,truskawki), które miały być przedmiotem kontroli nie było na stanie.

W jednym podmiocie stwierdzono sprzedaż jednej partii borówki amerykańskiej luzem w ilości 105 kg ( 35 skrzynek a’3 kg). Kontrola oznakowania ww.partii ujawniła brak wskazania kraju pochodzenia borówki amerykańskiej oraz brak dokumentów towarzyszących partii. W związku z tym zabezpieczono partię owoców i warzyw, w którym wezwano przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentacji i doprowadzenia kontrolowanej partii do zgodności z przepisami UE. Drugi kontrolowany podmiot przedstawił fakturę za borówkę pochodzenia serbskiego, partia była oznakowana krajem pochodzenia zgodnym z dokumentacją.

Kontrolujący nie stwierdzili sprzedaży owoców miękkich w 7 kontrolowanych na terenie targowiska podmiotów. Przyczyn tej sytuacji można się doszukiwać w tym że kontrolowani przedsiębiorcy, w momencie gdy pojawiają się polskie owoce miękkie, nie są już zainteresowani ich sprzedażą, ze względu na jej nieopłacalność. Ponadto z rozmów z niektórymi przedsiębiorcami wynikało , że wiedzą iż tego typu kontrole odbywają się w innych województwach.

Dodatkowo jak wskazał nam GIJHARS na brak w obrocie owoców miękkich (jagodowych ) mógł wpłynąć fakt, iż w dniu 24.06.2022 r. na portalu branżowym ukazał się artykuł, w którym m.in. zamieszczono informację o zleceniu kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej owoców w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu.

źródło: polskiesadownictwo.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ceny śliwek na skupie i w hurcie – 1 sierpnia 2022r.

Piros na rynku hurtowym