w

Kolejna upadła grupa producentów na sprzedaż! Kto kupi ją za 17 milionów?!

Syndyk masy upadłości Owocowo Sp. z o.o. w upadłości, posiadając zgodę Rady Wierzycieli ogłasza o postępowaniu konkursowym i dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki (zwanego w dalszej części również postępowaniem) przedsiębiorstwa Owocowo Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w miejscowości Nosy Poniatki w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego w skład którego wchodzą:

a) Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w miejscowości Nosy Poniatki, przy ul. Głównej, opisanej w księdze wieczystej numer PL1Z/00062186/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 44/7 oraz 301/3, z obrębu 0037, o łącznej powierzchni 0,8107 ha,

b) Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w miejscowości Nosy Poniatki, przy ul. Głównej, opisanej w księdze wieczystej numer PL1Z/00061003/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer: 301/1, z obrębu 0037, o powierzchni 2,2277 ha,

c) Linia produkcyjna do mycia, sortowania i pakowania jabłek Longobardi S.A.D.O srl,

d) wartości niematerialne i prawne, za cenę nie niższą niż 17.057.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych) netto. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Owocowo sp. z o.o. w upadłości sporządzony przez biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego Monikę Bryłkę w dniu 16 kwietnia 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Marcina Gałązki – ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie w godz. 11.00 – 15.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 106/19 w czytelni akt Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, 09-404 Płock. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia o postępowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Kancelaria Notarialna Artur Kozak, Agnieszka Lisowska s.c. ul. Jana Pawła II 61 lok.4, 01-031 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Notarialnej po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania jak i o przedmiocie postępowania można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 22-400-08-94

źródło: www.krpu.pl / www.imsig.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czy odmiana LOBO się opłaca? Ceny na rynku hurtowym Bronisze i u pośredników. Wywiad z sadownikiem Czarkiem Szlasa

Ligol, Prince, Gala, Empire – ceny jabłek deserowych w grupach producenckich!