w ,

KE wycofuje się z Zielonego ładu

Komisja Europejska przedstawi w przyszłym tygodniu nowe propozycje legislacyjne wychodzące naprzeciw postulatom protestujących rolników – informuje RMF FM. – Będzie propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników – zapowiada komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli.

Komisja Europejska ma się zobowiązać, że nie będzie w tym roku kar dla rolników, którzy nie spełnią norm środowiskowych czy klimatycznych. To znaczy, że nie będą zmniejszane ich dopłaty bezpośrednie. Natomiast w latach 2025-2027, czyli do końca okresu budżetowego zostaną wprowadzone zmiany łagodzące dotychczasowe wymagania Zielonego Ładu. Będą to rozwiązania legislacyjne – informuje RMF FM.

Będą zmiany w Zielonym Ładzie

– Będzie to pakiet rozwiązań, który powinien zdjąć z rolników wszystkie obawy nie tyle z Zielonym Ładem, ale z jego elementami, które są we Wspólnej Polityce Rolnej – powiedział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli.

Europejski Zielony Ład wprowadza szereg wytycznych dotyczących m.in. rolnictwa, które mają umożliwić osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji poprzez stosowanie odłogowania gruntów, redukcję użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę, obowiązkowe przeznaczenie 25 proc. areału ziemi pod uprawy ekologiczne.

Od kilku tygodni w Polsce i innych krajach UE trwają protesty rolników. W Polsce ich postulaty to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

– Premier Donald Tusk prowadzi rozmowy z rolnikami, Komisja Europejska zgodziła się na ustępstwa ws. Zielonego Ładu, prowadzone są rozmowy dwustronne z Ukrainą nt. wymiany handlowej – powiedział w środę w Sejmie minister rolnictwa Czesław Siekierski.

– Jeżeli chodzi o problem związany z Zielonym Ładem, to generalnie doprowadziliśmy do istotnych ograniczeń Zielonego Ładu – podkreślił Siekierski. Wyjaśnił, że chodzi o stosowanie pestycydów, warunkowość (ekoschematy) czy niekaranie rolników za niecelowe błędy. Ograniczone zostały także warunki ugorowania. Jest złożony wniosek o uchylenie obowiązku ugorowania w tym roku, a w roku przyszłym o przeniesienie tego obowiązku do działań dobrowolnych w ramach ekoschematów, za co rolnicy mieliby płacone. Ponadto proponujemy w tym roku przegląd Zielonego Ładu – poinformował szef resortu rolnictwa.

źródło: money.pl

UDOSTĘPNIJ

Policja brutalnie wobec rolników! ZOBACZ VIDEO!

Sadownicy i rolnicy przestali kupować nowe ciągniki! Najgorszy wynik rejestracji od 5 lat…