w

– Jesteśmy po to, aby służyć rolnikom – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk

VI Forum Rolników i Agrobiznesu, które dziś dobywało się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich było miejscem dyskusji w szerokim gronie rolników i przedstawicieli agrobiznesu nt. przyszłość polskiego rolnictwa w regulacjach nowej WPR. W spotkaniu uczestniczył wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Forum zostało tradycyjnie już zorganizowane przez Top Agrar Polska.

– Jesteśmy po to, aby służyć rolnikom – podkreślił podczas otwarcia forum wicepremier Henryk Kowalczyk.

Wicepremier brał udział w panelu głównym, który odbywał się pod hasłem Krajowy Plan Strategiczny, a konkurencyjność polskiego rolnictwa na tle wyzwań dla Europy i świata. W dyskusji uczestniczyli również byli ministrowie rolnictwa: Jan Krzysztof Ardanowski, Artur Balazs i Jarosław Kalinowski.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że redukcja nawozów i emisji CO2będzie miała swoje reperkusje w obszarze produkcji.

– Staramy się zrobić wszystko by te negatywne skutki złagodzić. Plan Strategiczny jest prawie gotowy, ale jeszcze jest czas na zmiany, więc jesteśmy otwarci na dyskusje – powiedział wicepremier.

Zwrócił przy tym uwagę na konieczność analizowania skutków zmniejszenia zużycia nawozów i środków ochrony roślin.

– Trudno sobie wyobrazić, żeby Europa po wdrożeniu tych wszystkich celów politycznych miała być importerem żywności, żywności produkowanej bez żadnych ograniczeń – podkreślił wicepremier Kowalczyk dodając, że – wtedy byśmy nie osiągnęli celu, ani środowiskowego, ani tym bardziej klimatycznego, jeśli chodzi o politykę klimatyczną..  

Jak podkreślał wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, ta kwestia musi zostać zawarta w Krajowym Plan Strategiczny, który jest obecnie na etapie oceny oddziaływania na środowisko. Kolejnym etapem będzie przekazanie go do końca grudnia Komisji Europejskiej do negocjacji.

Krajowy Plan Strategiczny

– Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej obejmuje, tak jak się wszyscy przyzwyczailiśmy, dwa filary płatności. I filar jest związany z płatnościami obszarowymi. Od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną z 8,3% do 11,57% koperty finansowej na płatności bezpośrednie, średni poziom wsparcia na hektar we wszystkich gospodarstwach o wielkości do 50 ha, które stanowią 97% gospodarstw, będzie wyższy od przeciętnej unijnej – poinformował  Henryk Kowalczyk.

Ekoschematy

Wicepremier zwrócił jednocześnie uwagę, że niezwykle ważne są ekoschematy, które mają wdrażać realizację polityki klimatycznej i środowiskowej. Na ekoschematy przeznaczone jest 25%  pierwszej koperty, czyli 4,4 mld euro.

W Krajowym Planie Strategicznym przewidziano 16 ekoschematów, w tym m.in. dotyczące roślin miododajnych, rolnictwa ekologicznego, czy dobrostanu zwierząt. 

– II filar jest dużo skromniejszy – główną jego pozycję stanowi dopłata ONW. Środki unijne łącznie z budżetem krajowym w tym przypadku wyniosą 1,5 mld euro – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Wsparcie przetwórstwa

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zaznaczył, że w Krajowym Planie Strategicznym zdecydowano się wycofać dofinansowanie infrastruktury na obszarach wiejskich i postawić na dofinansowanie przetwórstwa.

– W Krajowym Planie Odbudowy niezwykle istotną częścią jest dofinansowanie przetwórstwa. W momencie kiedy Krajowy Plan Odbudowy będzie uruchomiony przetwórstwo może zyskać wiele miliardów złotych, szacuje się że ok. 4 mld złotych. To jest ten zastrzyk finansowy, który jest istotny dla kraju – dodał wicepremier.

Zarządzanie ryzykiem

Ważnym aspektem jeśli chodzi o Krajowy Plan Strategiczny dla Polski jest kwestia zarządzania ryzykiem.

– Otóż zarządzanie ryzykiem, nieodzowny problem rolnictwa polskiego, szczególnie jeśli mieliśmy do czynienia z latami, gdzie występowała dotkliwa susza, wymaga od nas finansowania. Środki finansowe na zarządzanie ryzykiem we Wspólnej Polityce Rolnej są istotne, ale myślę, że znacznie istotniejsze i o większej skali finansowej są środki krajowe na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych – mówił szef resortu rolnictwa.

Ubezpieczenia

– I oczywiście nie mogę przegapić takiej okazji żeby zachęcać już do korzystania z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt z 65% dopłatą z budżetu państwa. Mam nadzieję, że będziemy potrafili przedstawić taką ofertę ubezpieczeniową, która będzie kompleksową ofertą czyli taką, która obejmuje wszystkie możliwe ryzyka łącznie z suszą. Chcę, aby ubezpieczenia stały się powszechne. Abyśmy wyszli z tego dotychczasowego schematu, czyli rozpaczliwego poszukiwania środków finansowych w momencie kiedy nas spotyka klęska żywiołowa – dodał Henryk Kowalczyk.

Wicepremier Kowalczyk odpowiadał dziś także na liczne pytania rolników, którzy uczestniczyli w forum.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Będzie sypać pierwszy śnieg

Chopin – handel, przetwórstwo i konsumpcja. Co muszą wiedzieć sadownicy! [VIDEO]