w

Jeśli sadownicy nie będą mieć możliwości ubezpieczenia upraw, można spodziewać się załamania gałęzi produkcji…

Poniżej zamieszczono Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 11.05.2021 r.  w sprawie zmian systemu dofinansowania ubezpieczeń upraw rolnych i usprawnienia mechanizmów asekuracji upraw rolnych wysokonakładowych:

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej obserwuje ciągle zmiany klimatu, a także przyjmuje liczne sygnały rolników o braku możliwości ubezpieczania swoich upraw pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie dotyczące dysponowania środkami z budżetu Państwa. W związku z powyższym Zarząd LIR zwraca się z apelem do Polskiego Rządu o zmiany i usprawnienie mechanizmów asekuracji produkcji rolnej wysokonakładowej, a także wdrożenie odpowiednich mechanizmów gwarantujących rolnikom możliwość asekuracji swojej produkcji niezależnie od poziomu ryzyka.

Od kilku lat możemy zaobserwować postępujące zmiany w klimacie naszego regionu i kraju. Zatarciu uległy wyraźne granice pomiędzy porami roku, uszczuplone zostały zasoby wody, anomalia temperaturowe doprowadzają do coraz większej niepewności w produkcji rolnej. Tym samym wplywa to na ceny i opłacalność produkcji we wszystkich gałęziach dzialalnosci rolniczej. Dodatkowo mając na uwadze osłabienie gospodarki spowodowane aktualną sytuacją epidemiologiczną (pandemia COVID-19) można spodziewać się załamania gałęzi produkcji rolniczej wysokonakładowej, która najmocniej odczuła skutki spowolnienia gospodarki.

Obecna, sytuacja, wymaga podjęcia nadzwyczajnych kroków w kierunku asekuracji upraw wysokonakładowych, do których możemy zaliczyć: uprawy sadownicze i warzywnicze, plantacje chmielu, tytoniu…

Wdrożone uregulowania prawne, dotyczące ubezpieczeń rolniczych z dofinansowaniem z budżetu Państwa nie przyczyniły się w znaczącym stopniu do zwiększenia udzialu ubezpieczonych upraw wysokonakładowych, w areale ubezpieczanych upraw, szczególnie narażonych na wysokie straty w przypadku zaistnienia anomalii pogodowych, a co za tym idzie systemowego zabezpieczenia produkcji rolniczej.

Państwowe wsparcie z budżetu do ubezpieczeń upraw rolnych w swych założeniach miało mieć charakter strategicznego zabezpieczenie bezpieczenstwa żywnościowego Państwa.

Obligatoryjna asekuracja upraw rolnych winna obejmować najpowszechniejsze zagrożenia (susza, deszcz nawalny, grad), a potencjalne wypłaty odszkodowań winny pozwolić na zwrot poniesionych kosztów założenia uprawy i prowadzenia jej do momentu wystąpienia szkody.

W związku z powyższym towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia z dopłat z budżetu Państwa winny być zobowiązane do podejmowania asekuracji wszystkich rodzajów upraw zgłaszanych przez rolników bez stawiania dodatkowych warunków umów asekuracyjnych.

 związku z powyższym Lubelska Izba Rolnicza jako samorząd rolniczy wojewodztwa lubelskiego apeluje do Polskiego Rządu o:

  • wprowadzenie obligatoryjnego ubezpieczenia wszystkich upraw rolnych ze szczególnym uwzględnieniem upraw wysokonakładowych mających znaczący wpływ na stan lokalnych rynków rolnych,
  • wprowadzenia nowych przepisów prawnych mających na celu systemowo traktować asekuracyjnie; wszystkich rodzajów upraw i produkcji rolnej,
  • utworzenie niezależnego fundusz gwarancyjny prowadzonego przez Państwowego operatora ubezpieczeniowego, mającego charakter strategiczny, działającego w swojej zasadzie na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

zródło: LIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pogoda długoterminowa. Czy lato będzie upalne, czy pochmurne i deszczowe?

Polski Nowy Ład – nowy system podatkowy