w

„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – Nabór wniosków rozpocznie się w drugiej połowie października.

Już niebawem rolnicy będą mogli po raz kolejny skorzystać ze wsparcia w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Nabór wniosków rozpocznie się w drugiej połowie października. Działanie to dotyczy dwóch obszarów – mówi Jolanta Duchnik, dyrektor departamentu działań inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o wsparcie będzie można składać w obszarze związanym z odtworzeniem składnika gospodarstwa, który uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugi obszar, na jaki będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy, jest związany z wystąpieniem ASF w gospodarstwie.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk. Podstawowym warunkiem przyznania wsparcia – jak mówi Jolanta Duchnik –  jest to, aby  w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy w gospodarstwie rolnika wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Szkody muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienie kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych.

ARiMR wspiera rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. Pomoc może sięgnąć kilkuset tysięcy złotych

źródło: www.polskieradio24.pl / Magazyn Rolniczy TVP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Grzegorz Puda nowym Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przewoził luzem jabłka. Uszkodzone drzewo, dom i jabłka w rowie…