w

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – Państwowym Instytutem Badawczym!

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2342) Instytutowi Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach został nadany status Państwowego Instytutu Badawczego (PIB).

Tym samym według obowiązujących przepisów prawa Instytut Ogrodnictwa został wskazany do wykonywania w sposób ciągły zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska, poprawy jakości życia obywateli oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

Wśród zadań przewidzianych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. do realizacji przez Instytut Ogrodnictwa − Państwowy Instytut Badawczy wymieniono następujące zadania:
1) ochrona roślinnych zasobów genowych;
2) utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych;
3) hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych;
4) doskonalenie zasad racjonalnego nawożenia;
5) rolnictwo ekologiczne;
6) ochrona roślin;
7) zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin;
8) udział w przygotowaniu, a następnie monitorowaniu wpływu wspólnej polityki rolnej na produkty ogrodnicze;
9) optymalizacja produkcji upraw sadowniczych na terenach górskich i podgórskich.

Nadanie jednostce statusu PIB podnosi jej rangę i umożliwi realizację wielu ważnych zadań z zakresu nauk ogrodniczych, a w szczególności tych wspierających działania państwa nakierowane na wdrażanie zasad Europejskiego Zielonego Ładu oraz realizację zobowiązań wynikających z programu Wspólnej Polityki Rolnej.

Źródło: materiał prasowy IO-PIB

fot. mat. prasowy IO

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Numer jeden w zbiorze mechanicznym porzeczki, agrestu i aronii!

Wniosek o zrównanie wysokości świadczeń na kwarantannie i izolacji