w ,

Ile wynosi podatek rolny w 2024? Będą zwroty dla rolników!

Podatek rolny 2024: Bez zmian i z planowanym zwrotem

Rząd planuje utrzymać stawki podatku rolnego na rok 2024 na poziomie z roku 2023. Informacja ta widnieje w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowanym w piątek. Dodatkowo, projekt zakłada zwrot części podatku rolnego za 2024 rok. Poniżej przedstawiamy szczegóły obu kwestii.

Utrzymanie stawek podatku rolnego

Oznacza to, że stawki podatku rolnego za 2024 rok wyniosą:

  • 224,08 zł od hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 kwintali żyta)
  • 448,16 zł od hektara pozostałych gruntów (równowartość 5 kwintali żyta)

Stawki te są takie same jak w roku 2023.

Zwrot części podatku rolnego

Projekt przewiduje również zwrot części podatku rolnego za 2024 rok. Zwrot będzie dotyczył rolników, którzy:

  • prowadzą działalność rolniczą
  • ponieśli straty w produkcji rolnej w wyniku suszy, powodzi, gradobicia, huraganu, ujemnych temperatur lub innych klęsk żywiołowych

Sposób realizacji zwrotu

Zwrot podatku rolnego będzie realizowany w dwóch formach:

  • Kompensata części podatku rolnego przypadającej do zapłaty w czwartej racie, której płatność przypada do 15 listopada 2024 r.
  • Zwrot części podatku rolnego w całości zapłaconego do dnia złożenia wniosku

Wnioski o zwrot podatku rolnego będzie można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.

 

UDOSTĘPNIJ

Przyszłościowe rozwiązania, czyli wózki elektryczne z bateriami litowo-jonowymi!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje postulaty i uzgodnienia podjęte z przedstawicielami protestujących rolników