w

Holendrzy prognozują mniejszy plon jabłek i średni plon gruszek

Holenderskie zbiory jabłek będą w tym roku mniejsze niż w 2022 roku. Oczekiwany jest średni zbiór gruszek. Wynika to jasno z informacji uzyskanych od GroentenFruit Huis i NFO na podstawie danych grupy roboczej ds. szacowania plonów

Kilogramy z hektara będą w 2023 r. niższe niż w 2022 r. Wynika to z mniejszej liczby sztuk z drzewa; Ze względu na nierówności w sadach staje się to wyzwaniem podczas zbiorów. Liczba owoców na drzewie jest rozczarowująca, zwłaszcza w Rode Boskoop i Beurré Alexander Lucas. Ale Elstar i Conference również podążają za tym trendem. Średnia wielkość owoców jest normalna, chociaż różnice w drzewie są często duże. W tym roku występują duże nierówności w produkcji owoców, nie tylko w skali kraju, ale także w sadach . Różnice dotyczą liczby owoców na drzewie, ale także wielkości owoców na drzewie. Zróżnicowanie wielkości owoców w drzewie jest znacznie większe niż w innych latach.

Początek zbiorów

Okres zbiorów w tym roku będzie nieco późniejszy niż w ubiegłym roku. W centralnej części kraju oczekują, że zbiory Konferencji rozpoczną się na początku września. Oznacza to, że owoce mogą rosnąć przez kolejne pięć do sześciu tygodni; oznacza to, że owoce mogą jeszcze urosnąć od 15 do 25 mm aż do zbiorów. Jednak owoce, które są obecnie stosunkowo małe, będą rosły wolniej niż owoce, które są obecnie największe. W sadach Elstara dostrzegają głównie różnice w produkcji owoców w przeliczeniu na drzewo. Wielu hodowców przerzedza teraz zwitek jabłek, aby później owoce nie odrosły z drzewa.Uprawa najlepszych owoców była wyraźnie nękana tej wiosny przez choroby i szkodniki. Na różnych poletkach Jonagolda, a czasem także innych odmian jabłek, spotykamy parch owoców, nawet tam, gdzie parch na liściu nie jest taki zły. Ponadto w wielu sadach widoczne są również szkody wyrządzone przez chrząszcza jabłoniowego. Do tej pory w owocach nie wystąpiły poważne uszkodzenia spowodowane gradobiciem. Szkody spowodowane oparzeniami słonecznymi i innymi szkodami klimatycznymi również były jak dotąd mniejsze niż oczekiwano.

Metoda szacowania zbiorów

Pomiary do oszacowania zbiorów są wykonywane w 100 firmach rozsianych po całej Holandii. W porównaniu z ubiegłym rokiem próba została nieznacznie skorygowana zgodnie z rozwojem obszarów w różnych regionach. Podczas tych wizyt liczą owoce z wielu drzew i mierzą wielkość owoców oraz odległości między roślinami różnych odmian w gospodarstwie. Daje  to dobre wyobrażenie o oczekiwanej liczbie owoców z hektara na odmianę w Holandii. Aby oszacować produkcję, szacują ile owoców będzie jeszcze rosło do zbiorów, wraz z powiązaną średnią masą owoców. Podczas zbiorów pobieraą próbkę głównych odmian, po czym mogą  skorygować oszacowanie. Wyniki oszacowania zbiorów są wykorzystywane do prognozy zbiorów w kontekście Prognosfruit. Liczby są również zawarte w statline. Sektor jest prawnie zobowiązany do dostarczania wiarygodnej prognozy.

źródło: NFO / Związek Sadowników RP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bawełnica korówka utrapieniem sadowników.

Do nowego sezonu zostało jeszcze trochę czasu, jednak jak dotąd zbiory zapowiadają się całkiem dobrze