w

GUS: Zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane na ok. 3,6 mln

W bieżącym sezonie przewiduje się wyższe plonowanie większości gatunków owoców z drzew i krzewów owocowych. Obniżyła się natomiast, w relacji do lat ubiegłych, powierzchnia ich upraw. Łączne zbiory owoców są obecnie oceniane na niespełna 4,6 mln ton, tj. o ok. 3% więcej w porównaniu do produkcji z roku poprzedniego.

Obfita pokrywa śnieżna, która utrzymywała się na przeważającym obszarze kraju, skutecznie zabezpieczyła większość plantacji przed negatywnym wpływem mrozów występujących pod koniec 2020 i na początku 2021 r. Sporadyczne problemy z przemarzaniem miały charakter lokalny i dotyczyły przeważnie młodych nasadzeń. Topniejący śnieg istotnie wzbogacił zasoby wody zgromadzone w glebie, dzięki czemu rośliny przeważnie rozpoczynały okres wegetacji w dobrej kondycji. Jedynie w centralnej Polsce poziom wilgotności podłoża był niezadowalający. Rozwojowi roślin nie sprzyjały warunki pogodowe w marcu i kwietniu. Temperatury w tych miesiącach były niskie, a w wielu regionach kraju występowały częste opady deszczu. W konsekwencji spowolniony został rozwój pąków kwiatowych, co jednak uchroniło je przed przymrozkami. W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, skróceniu uległ okres kwitnienia roślin, a obloty zapylaczy były w trakcie jego trwania znacznie ograniczone. Ocenia się, że zawiązywanie owoców było słabsze niż przed rokiem, ale wystarczające do osiągnięcia dobrego plonu. Warunki dla optymalnego rozwoju upraw sadowniczych znacząco poprawiły się w czerwcu i lipcu, a wysokie temperatury sprzyjały zwiększaniu się masy owoców. Problem w części regionów kraju stanowiły w tym czasie intensywne zjawiska atmosferyczne (porywisty wiatr, ulewne deszcze, grad), które uszkodziły część dojrzewających owoców. Na obecnym etapie szacuje się nieznaczny wzrost plonowania wszystkich gatunków. Mniejsza będzie jednak ilość zbieranych owoców, lecz jednocześnie będą one większe i cięższe.

Tegoroczną, łączną produkcję owoców z drzew szacuje się obecnie na ponad 4,0 mln t, czyli o 3,3% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Ostateczny wynik będzie jednak zależał od przebiegu warunków atmosferycznych w nadchodzących miesiącach okresu wegetacyjnego. Jakość owoców w bieżącym sezonie jest na ogół zadowalająca.

Zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane na ok. 3,6 mln, tj. o 2,8% więcej niż wyniosła produkcja w roku ubiegłym.

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych w okresie kwitnienia oraz nawracających anomalii pogodowych takich jak susze, czy grad, zbiory jabłek mogą pozostać na wysokim poziomie dzięki stosowanym w sadach nowoczesnym systemom irygacyjnym, instalacjom przeciwprzymrozkowym, czy przeciwgradowym.

Produkcję gruszek w sadach szacuje się obecnie na ok. 57 tys. t, tj. na poziomie o ok. 1% wyższym od ubiegłorocznego, natomiast zbiory śliwekmogą wynieść ponad 110 tys. t i być wyższe o 10% niż w roku ubiegłym. Produkcja wiśni w bieżącym roku może wynieść 165 tys. t, czyli niemal o 8% więcej niż w 2020 r. Znacznie większe od ubiegłorocznych mogą być też zbiory czereśni, które oszacowano na przeszło 58 tys. t (wzrost o 17%). Przewiduje się, że łączne zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) będą zbliżone do produkcji z roku 2020 i wyniosą ok. 12,5 tys. ton.

źródło: GUS

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Z jakimi problemami spotykają się sadownicy z południa / Sądeckie sady

Zbiór mechaniczny wiśni agregatem otrząsającym Maja [VIDEO]