w

GUS: Zbiory jagodowe o 9% niższe niż w 2022 r.

Łączne zbiory owoców z drzew, krzewów owocowych oraz truskawek w 2023 r. są szacowane na poziomie 4,9 mln t, czyli o prawie 9% niższym niż w 2022 r.

Produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach oceniono wstępnie na niespełna 0,6 mln t, tj. o ok. 3% mniej niż w roku poprzednim.

Zbiory malin zostały oszacowane na prawie 101 tys. t, czyli o ok. 4% mniej niż w 2022 roku. Na spadek produkcji malin wpłynęły niekorzystne dla tego gatunku warunki pogodowe, a także niska opłacalność produkcji spowodowana ograniczonym zapotrzebowaniem na te owoce zgłaszanym przez zakłady przetwórcze.

Zbiory porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na ok. 142 tys. t, czyli o prawie 3% mniej w porównaniu z 2022 roku. Czynnikiem ograniczającym owocowanie, podobnie jak w zeszłym roku, był silny opad kwiatów, a następnie zawiązków wywołany suszą. Zbiory porzeczek czarnych oceniono na poziomie 100 tys. t, tj. o ok. 2% mniej niż przed rokiem.

Produkcja borówki wysokiej została oszacowana na ponad 66 tys. t, czyli o 4% więcej niż w 2022 roku.

Produkcja truskawek w bieżącym roku wyniosła niemal 179 tys. t i była o ok. 3% mniejsza niż w roku ubiegłym.

Zbiory agrestu oszacowano na poziomie nieznacznie powyżej 9 tys. ton, tj. o 8% niższym niż w 2022 roku.

Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oceniona na prawie 86 tys. t, czyli o ok. 4% mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Największy udział w tej grupie ma aronia i jagoda kamczacka.

źródło: GUS

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GUS: Zbiory jabłek niższe o 10%

Rafał Romanowski: Rekordowa pomoc dla sadowników. 5 tysięcy złotych na hektar.