w ,

Grubsze drzewo do wycinki bez pozwolenia. Procedura usunięcia drzewa z własnej posesji ma przebiegać szybciej.

Wycinka drzew na własnej działce ma być ułatwiona. Trwają właśnie prace nad ustawą, która przyspieszy procedurę usunięcia drzewa z prywatnej działki. Zdaniem projektodawców nowe przepisy dotyczące wycinki drzew mają zlikwidować zbędną biurokrację. Zdaniem ekologów chodzi o ułatwienie dostępu do taniego opału.

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Dotyczy on wprowadzenia zmian w przepisach regulujących wycinkę drzew i krzewów.  Procedura usunięcia drzewa z własnej posesji ma przebiegać szybciej, bez zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Grubsze drzewo do wycinki bez pozwolenia

Jeśli proponowane rozwiązania wejdą w życie, to zwiększony zostanie o 20 cm – w stosunku do aktualnie obowiązujących wymiarów – obwód pnia drzewa (mierzonego na wysokości 5 cm), od którego wymagać się będzie nie pozwolenia na wycinkę, a jedynie zgłoszenia.

Oznacza to, że na swojej działce można będzie wyciąć, po uprzednim zgłoszenie takiego zamiaru do urzędu, drzewa, których obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 100 cm (wcześniej 80 cm) – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 85 cm (wcześniej 65 cm) – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 70 cm  (wcześniej 50 cm) – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Szybsza procedura wycięcia drzewa

Nowe przepisy mają skrócić terminy na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew (z 21 do 14 dni), a także na wniesienia przez urzędników ewentualnego sprzeciwu (z 14 do 7 dni). Nowelizacja ma również wprowadzić 14-dniowy termin na rozpoznanie odwołania od sprzeciwu wniesionego przez dany organ.

Jakie drzewa i krzewy można wycinać bez zgłoszenia czy pozwolenia?

Bez zgłoszenia czy pozwolenia wycinać można tylko:

  • krzewy skupisku, o powierzchni do 25 m²,
  • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
  • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, – 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, – 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach’
  • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

źródło: muratorplus.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pierwsze ceny Idareda. Zdziwisz się, ile płaci !

Wypadek podczas zbioru jabłek. Z platformy spadły trzy osoby!