w

Gmina Warka przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód po gradzie!

foto: Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

Informacja o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia gradu

Po dokonaniu rozeznania wśród mieszkańców Gminy Warka, uzyskano informację, że w dniu 25.05.2024 r. na terenie miejscowości: Dębnowola, Grażyna, Kalina, Klonowa Wola, Magierowa Wola, Piaseczno, Pilica, Stara Warka i Michałów-Parcele wystąpiły silne gradobicia, które spowodowały szkody w uprawach.

Poszkodowani producenci rolni, którzy posiadają działki na terenie ww. miejscowości mogą składać wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystanego zjawiska, tj. gradu, do 05.06.2024 r.

Wypełniony wniosek o oszacowanie szkód (dostępny na stronie internetowej www.warka.pl lub w Urzędzie Miejskim w Warce) można składać na Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Warce. Do wniosku należy dołączyćkserokopię wniosku złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (za 2024 r. ), o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok oraz kserokopię ubezpieczenia upraw, jeśli były ubezpieczone, chyba, że dołączone zostały wcześniej wraz z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem przymrozków wiosennych.

Pliki do pobrania

UDOSTĘPNIJ

Sprzedaż truskawek przeciętnej jakości w hurcie może nie być opłacalna

Pierwsze plotki o cenach skupu wiśni