w , ,

Fertygacja w sadzie

Uprawa drzew na podkładkach karłowych M9 posiada bardzo płytkim system korzeniowym co sprawia, że mają ograniczone możliwości pobierania wody oraz składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. Dzięki stosowaniu systemów nawodnieniowych dostarczamy drzewu odpowiednie zapotrzebowanie na wodę oraz pożywkę.

Woda do nawadniania powinna mieć odczyn lekko kwaśny lub obojętny. Nie może zawierać dużych ilości manganu i żelaza, a także wapnia i magnezu.  Sadownicy emitery wody rozmieszczają w odstępach 40-80 cm.

Zasady fertygacji w sadach powinny opierać się na potrzebach drzew w okresach intensywnego wzrostu i owocowania.  Przy zbyt silnym wzroście drzew lub słabym owocowaniu należy obniżyć dawki nawozowe. Fertygację jabłoni prowadzi się najczęściej w cyklach tygodniowych.

Przykładowy program fertygacji na pierwsze 7 tygodni (z około 20 tygodni) od momentu kwitnienia dla drzew 5 letnich z wydajnością 40t/ha:

Ca

Mg

K

P

N

1 tydzień

0

0,1

0,5

0,1

0,5

2 tydzień

0

0,1

0,7

0,35

1,4

3 tydzień

2,4

0,2

1

0,5

3,5

4 tydzień

2,4

0,2

1

0

,5

3,55

5 tydzień

2,4

0,25

1,25

0,6

3,8

6 tydzień

2,4

0,25

1,25

0,6

3,8

7 tydzień

2,4

0,25

1,25

0,6

3,8

 

W okresie suszy  konieczne jest częstsze nawadnianie.

  • gleby słabe, lekkie powinno się prowadzić nawadnianie/fertygacje cześciej w  mniejszych dawkach
  • gleby ciężkie, zlewne – rzadziej, ale większymi dawkami wody

Jeśli planujecie stosować fertygację codziennie maksymalne stężenie pożywki wynosi 0,3 (roztworu 0,03%).

Jeśli planujecie stosować fertygację co 2-3 dni maksymalne stężenie pożywki 0,5 (roztwór 0,05%).

Jeśli planujecie stosować fertygację co tydzień stężenie pożywki wynosi to 0,8-1 (roztwór 0,08-0,1%)

Nawozy do fertygacji muszą bardzo dobrze się rozpuszczać w wodzie oraz zapewniać stabilność w roztworach stężonych.

Materiał i tabele opracowane na podstawie danych wg. Prof. Waldemara Tredera, 2012 r.

Czytaj również:

Kiedy należy stosować fertygację w sadzie?

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stawki dla pracowników przy zbiorach pierwszych truskawek

MRiRW w sprawie zastoju w realizacji pomocy