ESKIMOS S.A. informuje, iż nie spłacił kredytu w kwocie 100 mln zł.

Portal biznes.interia.pl/ opublikował:

Brak spłaty kredytu w banku BOŚ BANK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ESKIMOS S.A. informuje, iż nie spłacił kredytu w kwocie 100 mln zł., zaciągniętego w banku BOŚ BANK S.A. , wykorzystanego w całości na sfinansowanie Programu stabilizacji cen na rynku jabłek. Program ten Spółka realizowała w ścisłej współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Kredyt zabezpieczony był gwarancją wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. do kwoty 80 mln zł. oraz KOWR do kwoty 20 mln zł. W związku z tym faktem w dniu 25 lipca podpisana została promesa na mocy której KOWR będący jednym z gwarantów stanie się jedynym wierzycielem Spółki z tytułu przedmiotowego kredytu. Spłata wierzytelności ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2019 r., przy oprocentowaniu 2,88 % w stosunku rocznym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-26 Rafał Wójcik Członek Zarządu
UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.