w ,

Elastyczny termin stosowania nawozów azotowych możliwy od 1 lutego

W 2023 roku wprowadzono zmiany w programie azotanowym dotyczące terminów stosowania nawozów azotowych. Zmiany opublikowane w programie azotanowym dotyczą elastycznego terminu stosowania nawozów azotowych. Elastyczny termin stosowania nawozów uzależniony jest od warunków atmosferycznych.

Możliwość stosowania nawozów od 1 lutego do 1 marca zależy od średniej dobowej temperatury, jeśli:

  • przez 5 następujących po sobie dni, średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy 3°C, możliwe będzie nawożenie roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych;
  • przez 5 następujących po sobie dni, średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy 5°C, możliwe będzie nawożenie pozostałych upraw.

Informację dotyczącą możliwości stosowania nawozów azotowych można będzie sprawdzić na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) pod adresem: agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia.

Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — PIB codziennie od 1 lutego do końca miesiąca publikowany będzie wykaz powiatów, w których możliwe będzie stosowanie nawozów azotowych.

Od 1 marca obowiązują następujące terminy stosowania nawozów azotowych:

Tabela 2. (z rozporządzenia) Terminy stosowania nawozów

  Rodzaj nawozów

 

Rodzaj gruntów Nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne Nawozy naturalne stałe
Grunty orne 1 marca – 20 października 1 marca – 31 października

 

 

Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu 1 marca – 15 października
Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu 1 marca – 25 października
Uprawy trwałe 1 marca – 31 października 1 marca – 30 listopada
Uprawy wieloletnie
Trwałe użytki zielone

Anna Walczyk

Źródło:

  • www.gov.pl/web/rolnictwo/termin-wiosennego-nawozenia-azotem
  • www.gov.pl/web/arimr/program-ograniczajacy-stosowanie-azotanow2
UDOSTĘPNIJ

We Francji przybiera na sile protest rolników [ VIDEO ]

Małe przetwórstwo – wnioski tylko do 5 lutego