w ,

Drastyczny wzrost cen nawozów!

Poniżej zamieszczono Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 30.09.2021 r. w sprawie drastycznych wzrostów cen nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także wstrzymaniu dostaw do rolników.

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej obserwuje sytuację na rynku nawozów sztucznych od połowy br. roku, a także odbierając liczne sygnały od Delegatów LIR i rolników jest mocno zaniepokojony bieżącym stanem. Rosnące z dnia na dzień ceny nawozów połączone z jednoczesnymi brakami na magazynach dystrybutorów doprowadziły do powszechnego zamieszania i poczucia paniki. Wielu rolników podjęło decyzje o wstrzymaniu się z decyzjami zakupu niezbędnych środków do produkcji na przyszły sezon, co w konsekwencji przełoży się na niepewność poziomu produkcji żywności w naszym kraju.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej zwraca się o podjęcie odpowiednich działań weryfikujących obecnego stanu na rynku nawozów sztucznych. W szczególności konieczne jest odpowiednie przeprowadzenie weryfikacji czy podwyżki cen nawozów sztucznych są bezpośrednio związane ze wzrostem cen surowców i kosztów produkcji i czy nie mają bezpośredniego powiązania ze wzrostem cen na płody rolne w sezonie 2020.

Konieczne jest także przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji poziomu produkcji nawozów sztucznych w porównaniu do lat ubiegłych w celu weryfikacji i wyjaśnienia braków nawozów na składach dystrybutorów. Logiczne wydają się spekulacje mówiące o ograniczaniu produkcji na rynek krajowy i kierowaniu produkcji na eksport, który związany jest długoterminowymi kontraktami lub atrakcyjnymi cenami zakupu. Jako dodatkowy aspekt do rzetelnej weryfikacji pragniemy wskazać celowe ograniczenia produkcji, które może być związane ze wzrostem kosztów produkcji – ceny gazu.

Pragniemy także zwrócić uwagę na fakt wstrzymania sprzedaży nawozów przez większych dystrybutorów nawozów na terenie województwa lubelskiego. Bezpośrednio wiążemy tak nieuczciwe praktyki z zapowiedzianymi od października nowymi podwyżkami cen i chęcią wzmożenia destabilizacji cen nawozów. Dlatego zwracamy się o podjęcie odpowiednich kroków wyjaśniających przez uprawnione instytucje i rzetelne wyjaśnienie powodów wstrzymania sprzedaży.

Podsumowują Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej zwraca się do Polskiego Rządu, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o pilne podjęcie stosownych działań w celu rzetelnego wyjaśnienia wyżej wspomnianych zagadnień, które w konsekwencji wpływają na destabilizację na krajowych rynkach nawozów sztucznych i żywności.

źródło: LIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Money.pl: Jabłka sprzedają w cenie od 70 gr (…) koszt produkcji szacują w okolicach 2 zł

Grzegorz Puda: Chcemy promować polską żywność nie tylko jako hit eksportowy…