w ,

Dofinansowanie do tradycyjnych sadów

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zakłada podejmowanie 5-letnich zobowiązań w ramach interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, między innymi interwencji 8.4. – Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Interwencja – Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych – ma na celu ochronę sadów dawnych odmian drzew owocowych, nieprzydatnych do uprawy towarowej, lecz stanowiących cenne dziedzictwo i zasób genetyczny, a także środowisko życia wielu organizmów i cenny element krajobrazu wiejskiego.

Beneficjentem programu może zostać każda osoba posiadająca gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha.

W ramach tej interwencji beneficjenci zobowiązują się do realizacji określonych wymogów obejmujących w szczególności: utrzymanie wielogatunkowych lub wieloodmianowych sadów złożonych z drzew owocowych odmian tradycyjnych jabłoni, gruszy, czereśni, wiśni lub śliw,
odpowiednie użytkowanie i pielęgnację tych sadów,
ograniczenie stosowania środków ochrony roślin.

Wsparcie dotyczy istniejących starych sadów, co najmniej 15 lat po nasadzeniu. Zobowiązania podejmowane są na okres 5 lat.

Wymogi: Zachowanie sadu tradycyjnych odmian drzew owocowych, który obejmuje co najmniej 12 drzew:

  • – rozmnażanych na silnie rosnących podkładkach, prowadzonych jako pienne drzewa, w wieku od 15 lat, reprezentujących nie mniej niż 4 odmiany lub gatunki;
  • – Liczba drzew w przeliczeniu na 1 ha powierzchni sadu jest nie mniejsza niż 90 – przy czym istnieje możliwość uzupełnienia. Uzupełnienia dokonuje się drzewami rozmnażanymi na silnie rosnących podkładkach i prowadzonymi jako pienne drzewa;
  • – Co najmniej 75% drzew ma minimalną wysokość pnia 1,20 m (pozostałe 25% drzew, które są niższe są wliczane do obsady);
  • – Sad nie jest prowadzony jako uprawa jednorzędowa;
  • – Zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
  • – Wykonywanie, zgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego, podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie: cięcie formujące i sanitarne drzew oraz prześwietlające nadmiernie zagęszczone korony; usuwanie odrostów i samosiewów; bielenie pni drzew starszych i zabezpieczanie pni młodych drzew przed ogryzaniem przez gryzonie i zającokształtne.
  • – Koszenie trawy co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym, nie później niż do 31 sierpnia lub wypasanie w okresie wegetacyjnym;
  • – Zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (możliwe pozostawienie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi;
  • – Obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej.

Płatność przyznawana jest do hektara objętego 5-letnim zobowiązaniem, w formie zryczałtowanej, według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowo poniesionych kosztów wynikających z realizacji tego zobowiązania.

Do płatności kwalifikują się działki rolne nie mniejsze niż 0,1 ha

Stawka płatności wynosi 2 117 zł/ha

AUTOR: Anna Janus

Źródło: ŚORD Modliszewice

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Cyklon Nikolas przynosi w poniedziałek zawieje śnieżne

Skuteczne przeciwdziałania nielegalnym praktykom rynkowym