w ,

Do 31 maja 2024 r. rolnicy i domownicy muszą złożyć oświadczenie!

Ważne! Do 31 maja 2024 r. rolnicy i domownicy muszą złożyć oświadczenie o dochodach z pozarolniczej działalności

Przypominamy, że 31 maja 2024 r. mija termin na złożenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oświadczenia lub zaświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego za rok 2023. Dotyczy to rolników i domowników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy jej prowadzeniu, a jednocześnie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Obowiązek złożenia oświadczenia lub zaświadczenia wynika z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.Dokument należy złożyć do 31 maja każdego roku podatkowego.

Co należy zrobić?

Rolnicy i domownicy mają dwa wyjścia:

  1. Złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego: Jest to dokument poświadczający wysokość należnego podatku dochodowego za 2023 rok. Można je uzyskać w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
  2. Złożyć oświadczenie: W oświadczeniu należy samodzielnie podać kwotę należnego podatku dochodowego za 2023 rok z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ważne jest, aby kwota ta nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej, która w 2023 roku wynosi 4.088 zł.

Uwaga!

  • Przekroczenie rocznej kwoty granicznej podatku lub brak złożenia oświadczenia/zaświadczenia w terminie skutkuje ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników od dnia, do którego należało dopełnić tego obowiązku.
  • Oświadczenie można złożyć na druku dostępnym w placówkach KRUS lub pobrać ze strony internetowej KRUS:https://www.gov.pl/web/krus/formularze-i-wnioski.

Pamiętajmy, że termin złożenia oświadczenia/zaświadczenia mija 31 maja 2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu KRUS: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/577

Dodatkowe informacje:

  • W razie pytań lub wątpliwości można skontaktować się z najbliższą placówką KRUS.
  • Na stronie internetowej KRUS można znaleźć więcej informacji na temat ubezpieczenia społecznego rolników:https://www.gov.pl/web/krus
UDOSTĘPNIJ

Czereśnie w cenie złota? Rekordowe ceny we Włoszech!

Truskawki premium schodzą jak świeże bułeczki na rynku hurtowym!