w

Czy zwiększymy eksport jabłek do Kazachstanu?

Możliwości wykorzystania potencjału wzajemnej wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi były omawiane podczas dzisiejszego spotkania ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego z ambasadorem Kazachstanu w Polsce Alimem Kirabajewem. W spotkaniu uczestniczyli również podsekretarz stanu Adam Nowak, dyrektor generalny MRiRW Bogusław Wijatyk oraz główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.

Stanowisko Polski

Minister Czesław Siekierski wyraził przekonanie, że Polska i Kazachstan powinny pracować nad lepszym wykorzystaniem potencjału wzajemnej wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi oraz pogłębiać współpracę w dziedzinie rolnictwa. Podkreślił, że zwłaszcza współpraca budowana na więziach międzyludzkich ma szanse powodzenia. W tym kontekście zwrócił uwagę na możliwość wymiany studentów, organizacji staży w polskich instytucjach czy wymiany naukowej.

Szef polskiego resortu rolnictwa wyraził też nadzieję na rozwój wzajemnego handlu rolnego. W związku z zainteresowaniem strony kazachstańskiej polskimi maszynami i sprzętem rolniczym zaprosił ambasadora Kirabajewa do udziału w targach Agrotech 2024 w Kielcach.

Dyrektor generalny MRiRW Bogusław Wijatyk z uznaniem odniósł się do znacznego postępu gospodarczego Kazachstanu w ostatnich latach. Zwrócił także uwagę na możliwości rozwoju współpracy w obszarze zasobów naturalnych, które ma Kazachstan.

Wiceminister Adam Nowak z zadowoleniem odnotował rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkiem kazachstańskim, czego potwierdzeniem jest wzrost eksportu rolnego z Polski do Kazachstanu. Strona polska wyraziła nadzieję, że planowana w tym roku unijna misja handlowa do Kazachstanu (z udziałem polskich firm) oraz planowany udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w targach FoodExpo Kazakhstan w listopadzie 2024 r. w Ałmaty przyczynią się do umocnienia pozycji polskich towarów rolno-spożywczych w Kazachstanie.

Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk wyraził nadzieję na szybką eliminację barier ograniczających rozwój handlu, szczególnie w zakresie importu z Polski drobiu i produktów drobiowych oraz wieprzowiny.

Stanowisko Kazachstanu

Ambasador Kirabajew pogratulował ministrowi Siekierskiemu objęcia stanowiska szefa MRiRW oraz podkreślił wagę współpracy w obszarze rolnictwa między Polską a Kazachstanem. Ambasador podkreślił, że Kazachstan wysoko ocenia osiągnięcia polskiego sektora rolnego. Strona kazachstańska wyraziła zainteresowanie współpracą w zakresie nowoczesnych technologii, hodowli bydła i przetwórstwa oraz zakupem maszyn i sprzętu rolniczego.

Ambasador zaproponował zorganizowanie pierwszego posiedzenia polsko-kazachstańskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa w 2. połowie 2024 r. w Kazachstanie. Minister Siekierski pozytywnie odniósł się do tej propozycji.

Polski eksport rolno-spożywczy do Kazachstanu

W okresie styczeń – październik 2023 r. eksport artykułów rolno-spożywczych z Polski do Kazachstanu osiągnął wartość 84,6 miliona euro. Eksportowaliśmy głównie jabłka, warzywa przetworzone, zakonserwowane i mrożone, chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka oraz przetwory spożywcze.

UDOSTĘPNIJ

To koniec abamektyny?

Maliny z plastikiem z Ukrainy jechały do Polski