w , ,

Czy badasz swoje jabłka pod względem pozostałości? [ ANKIETA ]

foto: www.istockphoto.com

W ostatnich dniach zapytaliśmy sadowników, czy badają swoje owoce pod względem pozostałości Środków Ochrony Roślin. Niżej przedstawiamy wyniki ankiety.

Na pytanie: Czy robiłeś/łaś w tym roku bania pozostałości ŚOR w jabłkach? Odpowiedziało łącznie 80 osób. 

Odpowiedzi „Tak” udzieliło 36 ankietowanych, jednoznacznie wskazując, że owoce są badane pod kątem pozostałości.

Odpowiedzi „Nie” udzieliło 44 ankietowanych.

Czy Waszym zdaniem badanie jabłek po zbiorze powinno być obligatoryjne dla każdego sadownika? Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii w komentarzu pod artykułem.

Wyniki ankiety na dzień 8 listopada 2021 roku, godzina 12:30.

Ocenę uzyskanych wyników analizy prowadzi się w oparciu wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) środków ochrony roślin zamieszczony w: rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG Dz. U. L 70 z dnia 16 marca 2005 r. (obowiązujące od 1 września 2008 r.).

UDOSTĘPNIJ

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jonagold w Rosji kupowany w cenach do 0,70 USD/kg (około 2,70 zł/kg)

Listopad to czas rozpoczęcia handlu drzewkami, niestety w niełatwym sezonie…