w

Co politycy PIS mieli do zaprezentowania w Przysusze

Zrealizowane działania na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i plany na kolejne. W Przysusze Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało dziś nowe propozycje dla polskiej wsi. Dopłaty do paliwa dla producentów trzody chlewnej, wzrost stawki dopłat do paliwa rolniczego z 1,00 zł do 1,20 zł/litr, wzrost wsparcia dla kół gospodyń wiejskich, wzrost z 20 zł do 50 zł do każdej rodziny pszczelej, powołanie rzecznika rolników oraz opracowanie Kodeksu rolnego to najważniejsze zapowiedzi zmian dla rolnictwa.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że zbliżamy się do tego momentu, w którym zrównane zostaną możliwości rozwojowe na wsi z tymi, jakie są w miastach.

– Jeszcze tego nie osiągnęliśmy, ale taki jest nasz cel – zapewnił prezes PiS.

– Mniej więcej za pól roku odbędzie się ostateczne spotkanie programowe, na którym przedstawimy nasz program na kolejne lata dla polskiej wsi – zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński.

Podejmowane działania

– To Prawo i Sprawiedliwość jest reprezentantem polskiej wsi i potwierdzają to trudne czasy. Jeszcze nie skończyła się pandemia, a już mieliśmy problemy wywołane agresją Rosji na Ukrainę – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Mówiąc o wsparciu dla rolników szef resortu rolnictwa złożył im jednocześnie podziękowania za zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa żywnościowego.

Nawozy

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że gwałtowny wzrost cen gazu wpłynął na nagłą zwyżkę cen nawozów. Polska jako jedyna zastosowała jednak dopłaty do ich zakupu.

– Sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Istnieją możliwości pomocy dla zakładów nawozowych. Będziemy z tego korzystać, jeśli zajdzie taka konieczność – zapewnił szef resortu rolnictwa.

– Będziemy robić wszystko, by ceny nawozów były stabilne – dodał.

Przypomniał jednocześnie, że oprócz kwestii dotyczącej nawozów została też rozwiązana kwestia dostępności węgla dla rolników do upraw pod osłonami.

Rynek zbóż

– Przywiezione zboże z Ukrainy nie może zalegać w Polsce i do tej pory to się właściwie udaje –zapewnił wicepremier Henryk Kowalczyk. Wspomniał, że od początku tego roku przywieziono z Ukrainy ponad 2 mln ton zboża, a w tym samym okresie Polska wyeksportowała ponad 6 mln ton zboża, więcej niż w roku poprzednim (wliczając zboże ukraińskie).

– Będziemy dalej rozwijać możliwości eksportowe, porty zbożowe – zapowiedział wicepremier.

Przedstawiając podejmowane działania szef resortu rolnictwa stwierdził, że w walce z ASF mamy pozytywne efekty – w ubiegłym roku były 124 ogniska, a w tym roku tylko 14.

– To jest skala naszego sukcesu w walce z wirusem, ale mamy świadomość, że z chorobą jeszcze nie wygraliśmy – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Sytuacja na rynku trzody chlewnej

W Polsce, podobnie jak w innych krajach w ostatnim czasie likwidowanych było wiele gospodarstw zajmujących się trzodą chlewną. Podjęte przez rząd działania w postaci dopłat do loch i prosiąt zatrzymały tę tendencję.

– Chcemy, aby hodowcy trzody chlewnej mieli również dodatkowe dopłaty do paliwa rolniczego – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich

Istotnym problemem jest kwestia ubezpieczeń upraw i zwierząt i dlatego wprowadziliśmy rozwiązania, dzięki którym oprócz dopłaty 65% do składki ubezpieczeniowej, rolnik może dzięki cesji na rzecz ARiMR zapłacić swoją część składki z dopłat bezpośrednich – przypomniał wicepremier i dodał: – To jest element bezpieczeństwa finansowego dla gospodarstw rolnych.

Ziemia dla rolników

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że zbliżają się lata, w których wiele dużych dzierżaw wygasa, a dzierżawcy nie wyłączyli 30 proc. Gruntów, do czego byli zobowiązani ustawowo.

–  Te dzierżawy nie będą przedłużane, a ziemia będzie dostępna dla rolników – kategorycznie zapowiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

Przetwórstwo

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że realizowane są działania w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Na ogłoszone cztery nabory napłynęło już 50 tys. wniosków na przetwórstwo, wymianą pokryć dachowych i tyczek chmielowych.

–  Bardzo intensywnie pracujemy nad dalszym wzmocnieniem przetwórstwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy – zapowiedział wicepremier.

Gospodarka wodna i OZE

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że kolejne środki KPO przeznaczone zostanę również na potrzeby związane z gospodarkę wodną, chociaż w tym zakresie kierowane będą także pieniądze pochodzące z innych programów.

Podobnie ma się sytuacja z odnawialnymi źródłami energii.

–  OZE dla obszarów wielkich jest ogromnym zadaniem, a na to mamy środki w ramach m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z kończącego się Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Emerytury rolnicze

–  Po wielu latach zapowiedzi udało nam się zrównać warunki dla emerytów z KRUS z tymi z ZUS. Pozostał jeszcze system waloryzacji, ale mamy już przygotowaną ustawę i również tutaj system będzie taki sam. To jest konieczność wyrównania szans – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Stabilizacja rolniczych dochodów

Wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na rolę powołanej w tym roku Krajowej Grupy Spożywczej.

– Mamy już Krajową Grupę Spożywczą i tutaj ukłon w stronę premiera Jacka Sasina, dzięki któremu udało się to zrobić w ciągu pół roku – powiedział szef resortu rolnictwa i dodał, że KGS sprawiła się już u progu tegorocznych żniw, kiedy próbowano wywołać panikę na rynku zbóż.

Przypomniał ponadto, że KGS jest już też dystrybutorem nawozów, co powinno wpłynąć na stabilizację ich cen na rynku.

Koła Gospodyń Wiejskich

Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił rolę kół gospodyń wiejskich w budowaniu wspólnoty na obszarach wiejskich i poinformował, że dzięki wdrożeniu nowej ustawy powstało już ponad 11 tysięcy kół, które mają ponad 300 tys. członkiń i członków.

– Dofinansowanie kół gospodyń wiejskich będzie znacznie większe – zapowiedział szef resortu rolnictwa.

Ochrona gospodarstw

– Skończymy z odbieraniem zwierząt rolnikom przez różne organizacji, które czasem robią to tylko z chęci zysku. Takie uprawnienia będzie miała tylko Inspekcja Weterynaryjna – zapowiedział stanowczo wicepremier Kowalczyk.

Dobrostan zwierząt

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że prawie 1 mld zł rocznie będzie przeznaczone na dobrostan zwierząt .

Poinformował ponadto, że planowane jest wprowadzenie ustawy o obowiązkowym czipowaniu psów.

Kodeks rolny

Uczestniczący w Zgromadzeniu Polskiej Wsi unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował o pracach nad Kodeksem rolnym.

– Przepisy ogólne Kodeksu rolnego nie powinny budzić kontrowersji; na wiosnę kodeks mógłby wejść w życie – zapowiedział komisarz.

Polityk zwrócił uwagę, że zarówno władze państwowe, jak i Unia Europejska winny zapewnić rolnikom bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne, aby mogli oni z kolei nam zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe.

Podkreślił przy tym, że niezbędne są szerokie konsultacje z rolnikami i ich organizacjami.

Komisarz podkreślił także konieczność zagwarantowania tego wszystkiego co jest obiecywane. Według niego miałoby temu służyć powołanie instytucji rzecznika rolników.

– To będzie niewielka instytucja, ale dostępna dla rolników. Mógłby się on zająć między innymi wspieraniem rolników w postępowaniach sądowych – dodał komisarz Janusz Wojciechowski.

Rolnicy nie są sami

– My nie zostawiamy polskiego rolnika samemu sobie z tymi wszystkimi problemami. Nie jesteśmy idealni, potykamy się, mylimy się, szukamy rozwiązań, najlepszych rozwiązań dla polskiego rolnika. Także dotrzymujemy obietnic – zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

Zwrócił przy tym uwagę na specyfikę pracy rolnika.

– Rolnik musi zajmować się i sprawami gospodarczymi, i produkcją, i marketingiem, i uczyć się nowoczesnych metod, tym czym często w dużych przedsiębiorstwach zajmują się całe departamenty – podkreślił szef rządu.

#SiłaPolskiejWsi

W Zgromadzeniu Polskiej Wsi w Przysusze udział wzięli także wiceministrowie rolnictwa Anna Gembicka, Rafał Romanowski, Ryszard Bartosik i Lech Kołakowski oraz szef gabinetu politycznego wicepremiera Henryka Kowalczyka Przemysław Bednarski. Nie zabrakło kierownictwa jednostek podległych i nadzorowanych przez MRiRW, w tym KRUS, KOWR i ARiMR.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sadownicy są za wprowadzeniem w całym kraju ceny minimalnej w skupie jabłek.

Pogoda : Silny mróz, intensywne opady śniegu – to co nas czeka w tym tygodniu.