w

Chcemy ograniczać i kontrolować napływ towarów z Ukrainy, żeby nie zakłócał on stabilności poszczególnych rynków – powiedział minister Siekierski.

Zielony Ład chcemy ograniczyć do minimum, dostosować do oczekiwań rolników – podkreślił minister Czesław Siekierski podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami protestujących rolników, związków i organizacji rolniczych oraz samorządu rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz służb i inspekcji kotrolujących transporty produktów rolno-spożywczych na granicy. Uczestnicy rozmów otrzymali informacje o bieżących działaniach podejmowanych przez resort. Czesław Siekierski poinformował, że zgłoszone przez rolników podczas dzisiejszego spotkania uwagi przedstawi 26 lutego, na posiedzeniu unijnej rady ministrów ds. rolnictwa, a także na posiedzeniu rządu w przyszłym tygodniu.

Wsparcie finansowe

Dyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała o środkach finansowych zabezpieczonych w budżecie na:

  • dopłaty do kukurydzy – 1 mld zł;
  • pomoc klęskową, w tym suszową – 1 mld zł;
  • kredyty płynnościowe – na poziomie 12,5 mld zł;
  • dopłaty do paliwa rolniczego – w wysokości 1,46 zł/l.

Wkrótce ogłoszony będzie nabór wniosków o dopłaty do kukurydzy. Przyjmowanie wniosków (papierowych) będzie trwało do 29 lutego 2024 r. Do wniosku nie będą dołączane faktury sprzedaży kukurydzy.

Większość płatności dotyczących ekoschematów będzie wypłacona do końca marca – zapowiedział zastępca prezesa ARiMR Leszek Szymański.

Uproszczenia w Planie Strategicznym

Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała, że w zakresie wymagań związanych m.in. z Zielonym Ładem prowadzone są działania uproszczeniowe na trzech poziomach:

  • na poziomie przepisów UE – zamiast ugorowania 4 proc. gruntów ornych w 2024 r. rolnicy będą mogli siać rośliny bobowate i międzyplony, ale bez stosowania środków ochrony roślin;
  • na poziomie zmian Planu Strategicznego – Polska wnioskuje do KE o złagodzenie norm dotyczących zmianowania oraz o inny okres utrzymania okrywy gleby w przypadku zbóż i rzepaku (od zbiorów do 15 października), zwiększanie stawek ONW górskich, zmniejszenie obsady zwierząt w rolnictwie ekologicznym;
  • na poziomie przepisów krajowych – oświadczenia zamiast zdjęć geotagowanych i wiele więcej uproszczeń.

Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do KE o zmianę przepisów unijnych, żeby trwale odstąpić od obowiązku ugorowania, a zamiast tego wprowadzić możliwość uzyskania wsparcia przez rolników w ramach ekoschematów.

Import z Ukrainy

Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych przedstawił sytuację rynkową na poszczególnych rynkach, podkreślając że od kilku lat są one zdestabilizowane. Zwrócił jednocześnie uwagę, że w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi mamy bardzo dobry, dodatni bilans. Jednak w handlu z Ukrainą bilans mamy ujemny.

Minister Czesław Siekierski poinformował, że trwające rozmowy techniczne z Ukrainą mają na celu wprowadzenie ograniczeń w imporcie produktów rolno-spożywczych i są na końcowym etapie. Nowe zasady powinny zostać sformułowane do końca marca. – Chcemy ograniczać i kontrolować napływ towarów z Ukrainy, żeby nie zakłócał on stabilności poszczególnych rynków – powiedział minister Siekierski.

Minister dodał, że dążymy także do tego, aby Unia Europejska wsparła eksport towarów spożywczych z Ukrainy do krajów potrzebujących, w różnych częściach świata.

Granic z Ukrainą nie da się całkiem zamknąć, ale muszą być szczelne, a wpływające produkty muszą być dokładnie kontrolowane przez służby.Pamiętajmy też, że kontrole obywatelskie na granicach przeprowadzane przez samych rolników, bez udziału służb, są nielegalne i ściągają na rolników niepotrzebne kłopoty – zauważył sekretarz stanu Stefan Krajewski.

Problemy rolników

Protestujący rolnicy zgłosili wiele postulatów, w tym dwa główne to: zupełnej rezygnacji z Zielonego Ładu oraz całkowitego zamknięcia naszej granicy z Ukrainą.

Emocjonalne wystąpienia kolegów pokazują, jaka jest obecnie sytuacja na wsi– podkreślił prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Szef rolniczego samorządu zwrócił uwagę, że mamy do czynienia z ogromnym nadmiarem zbóż w Polsce. Dlatego według niego powinien być wstrzymany import produktów z Ukrainy i z innych kierunków.

Służby kontrolne

Przedstawiciele służb kontrolnych zaprezentowali dane dotyczące przeprowadzonych na granicy kontroli produktów rolnych z Ukrainy. Wyjaśnili również zasady, na jakich funkcjonują poszczególne kontrole.

Podsumowanie spotkania

Z przebiegu dyskusji wyłaniają się trzy podstawowe problemy. Dlatego proponuję, aby zostały sformułowane konkretne postulaty – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski i wskazał, że postulaty te będą dotyczyły przede wszystkim następujących trzech kwestii:

  • maksymalnego ograniczenia Zielonego Ładu;
  • ograniczenia napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i wzmożenia kontroli na granicach;
  • określenia form pomocy z budżetu państwa.

Minister Czesław Siekierski zaapelował do rolników o to, aby blokady i protesty miały jak najmniejszą uciążliwość dla społeczeństwa. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na duże znaczenie akceptacji i zrozumienia protestów przez społeczeństwo. Należy też pamiętać o tym, że rolnicze protesty są w interesie konsumentów.

Ważne, aby społeczeństwo zrozumiało problemy rolników – powiedział minister.

Polski rząd jest z polskimi rolnikami

Minister Czesław Siekierski poinformował, że rolnicze postulaty będą tematem rozmów podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów.

Rozumiem Wasze postulaty i oczekiwania – że chcecie całkowitego zamknięcia granic z Ukrainą i zupełnej rezygnacji z Zielonego Ładu – zaznaczył minister.

Zwrócił uwagę na to, że ma ograniczone możliwości realizacji wszystkich postulatów, ale zapewnił, że będzie podejmował stanowcze działania – na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Wiceminister Stefan Krajewski poinformował, że resort rolnictwa pracuje nad tym, aby zmodyfikować zapisy unijnego Zielonego Ładu.

Nie zgadzamy się na małe ustępstwa Komisji Europejskiej. Potrzeba dużych zmian w Zielonym Ładzie. Jesteśmy po Waszej stronie – powiedział do rolników wiceminister Krajewski.

Proszę, abyście zgłaszali wszystkie nieprawidłowości – zaapelował do przedstawicieli rolników sekretarz stanu Michał Kołodziejczak i dodał, że rząd będzie przekonywać rolników konkretnymi działaniami.

Dziękuję, że przyjechaliście. Dyskusja była ostra, ale służyła słusznej sprawie – zwrócił się na koniec do rolników minister Siekierski.

UDOSTĘPNIJ

Maliny z plastikiem z Ukrainy jechały do Polski

Kolejne dni ze zróżnicowaną temperaturą