Ceny żywności będą droższe nawet o 5%!

Analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prognozują, iż ceny żywności w czerwcu 2019 roku będą wyższe o 4-5 proc. w porównaniu do czerwca tego roku.

Biorąc pod uwagę przewidywane zmiany cen poszczególnych grup produktów spożywczych można szacować, że w czerwcu 2019 r. łączne ceny żywności i napojów bezalkoholowych będą o 3,0-3,5 proc. wyższe niż w grudniu 2018 r. oraz o 4,0-5,0 proc. wyższe niż w czerwcu 2018 r., a ich przeciętny poziom w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. może być o 3,5-4,0 proc. wyższy od notowanego w analogicznym okresie przed rokiem- możemy przeczytać we wnioskach IERiGŻ.

zdjęcie: fit7.pl

“Analitycy IERiGŻ spodziewają się przyspieszenia dynamiki wzrostu cen żywności z uwagi na przewidywane niekorzystne uwarunkowania podażowe na części krajowych rynków rolno-spożywczych, znaczący wzrost pozasurowcowych kosztów przetwórstwa i obrotu związany głównie ze wzrostem cen energii, wzmożenie eksportu oraz wzrost cen surowców rolnych i żywnościowych na rynkach światowych. Czynnikiem hamującym tempo wzrostu cen żywności może być spowolnienie tempa wzrostu krajowego popytu na żywność. W Polsce w 2019 r. spodziewany jest wzrost produkcji i podaży mleka, owoców i przetworów owocowych (głównie w I półroczu ze zbiorów w 2018 r.) oraz warzyw, przy zbliżonej do ubiegłorocznej podaży tłuszczów roślinnych. Jednocześnie przewidywany jest spadek produkcji i podaży mięsa, w tym zwłaszcza wieprzowego, masła i pozostałych tłuszczów zwierzęcych (tj. smalcu, podgardla i słoniny), produktów zbożowych oraz cukru i ziemniaków”

źródło: polskiesadownictwo.pl

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.