w

Białoruś nie zawiezie już gruszek do Rosji?

Od 21 października 2020 roku Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) zabrania dostaw świeżych gruszek eksportowanych i (lub) produkowanych w obwodzie grodzieńskim Republiki Białoruś na terytorium Federacji Rosyjskiej. 

Środek będzie obowiązywał do czasu negocjacji ze stroną białoruską i wyjaśnienia przyczyn częstych prób importu gruszek do Rosji pochodzących z krajów, w stosunku do których stosowane są specjalne środki gospodarcze Rządu Federacji Rosyjskiej pod pozorem produktów białoruskich. 

Tak więc 16 października 2020 r. Administracja Rossielchoznadzoru dla obwodów briańskiego, smoleńskiego i kaługi przeprowadziła kwarantannową kontrolę fitosanitarną partii gruszek odmiany Conference o łącznej objętości 19 ton w magazynie Alpha-Trans Terminal LLC (obwód smoleński). Produkty zostały sprowadzone do Rosji z Białorusi wraz ze świadectwem fitosanitarnym wydanym przez Państwową Instytucję „Główny Państwowy Inspektorat Nasiennictwa, Kwarantanny i Ochrony Roślin” Republiki Białoruś.

Zgodnie z wydanym świadectwem fitosanitarnym, gruszki są produkowane w gospodarstwie chłopskim „Nyunko RA” w obwodzie szczucynskim obwodu grodzieńskiego na Białorusi. 19 października 2020 roku właściwy departament Białorusi potwierdził autentyczność dokumentu i fakt jego wydania.

Jednak podczas oględzin przedziału ładunkowego pojazdu stwierdzono, że na każdej skrzyni znajdują się ślady usunięcia oznaczenia. Na trzech pudełkach znaleziono etykiety, które wskazują, że krajem pochodzenia gruszek jest Rzeczpospolita Polska.

Należy zaznaczyć, że takie przypadki były wielokrotnie identyfikowane przez Rossielchoznadzor.

Mimo zapewnień strony białoruskiej o legalności produktów dostarczanych do Rosji, wcześniejsze kontrole Rossielchoznadzoru pokazały coś przeciwnego: białoruskie przedsiębiorstwa nie są technicznie zdolne do wyprodukowania takiej ilości produktów, które trafiają do Rosji. Rossielchoznadzor po raz kolejny wyraża ogromne zaniepokojenie brakiem skutecznej kontroli Państwowej Instytucji „Główny Państwowy Inspektorat Nasiennictwa, Kwarantanny i Ochrony Roślin” nad wydawaniem świadectw fitosanitarnych dla towarów przeznaczonych do dostawy do Rosji.

 Źródło:Rossielchoznadzor

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sadownik okradziony przez swoich pracowników z Ukrainy!

Wypracowanie dokumentu kompromisowego nie było łatwe, w obradach Rady Ministrów w Luksemburgu!