w ,

ARiMR rozpocznie wypłaty ekoschematów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 5 marca 2024 r. zaplanowała realizację przyznanych rolnikom płatności w ramach ekoschematów.

Agencja 26 lutego 2024 r. przystąpi do naliczania płatności. Po wydaniu decyzji przez Kierowników Biur Powiatowych ARiMR nastąpi realizacja przyznanych płatności na rachunki bankowe rolników.

W kampanii 2023 r. wnioski o przyznanie płatności w ramach ekoschematów obszarowych złożyło ok. 418 tys. rolników, natomiast łącznie z ekoschematem „Dobrostan zwierząt” złożonych zostało ok. 440 tys. wniosków.

Agencja planuje w marcu 2024 r. wypłacić ponad 2,5 mld zł płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów obszarowych. W pierwszej kolejności wypłata obejmie tych rolników, którzy nie ubiegali się o płatności w ramach ekoschematu „Dobrostanu zwierząt” (340 tys.). Natomiast decyzje dla rolników ubiegających się o przyznanie płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” będą wydawane w kwietniu 2024 r. i na bieżąco będą realizowane wypłaty.

Stawka płatności do obszarów z roślinami miododajnymi wynosi 1 240,76 zł na hektar obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

W przypadku ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” wartość jednego punktu wynosi 103,56 zł.

Stawki płatności za realizację poszczególnych praktyk w ramach tego ekoschematu zależą od liczby punków na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do wsparcia i wynoszą, w zależności od praktyki:

  • Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt: 5 punktów; 517,80 zł/ha;
  • Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe: 5 punktów; 517,80 zł/ha;
  • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy: 1 punkt; 103,56 zł/ha.
  • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem: 3 punkty; 310,68 zł/ha;
  • Zróżnicowana struktura upraw: 3 punkty; 310,68 zł/ha;
  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji: 2 punkty; 207,12 zł/ha;
  • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo: 3 punkty; 310,68 zł/ha;
  • Uproszczone systemy uprawy: 4 punkty; 414,24 zł/ha;
  • Wymieszanie słomy z glebą: 2 punkty; 207,12 zł/ha.

Stawka płatności do integrowanej produkcji roślin wynosi 1 346,40 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Stawka płatności do biologicznej ochrony upraw wynosi 414,29 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Stawka płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych wynosi 291,05 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

źródło: gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Pogoda: 20 stopni pod koniec lutego!

Do Polski chciała wjechać kolejna partia zapleśniałych ukraińskich malin