w ,

ABAMEKTYNA wycofana z użycia w sadach i uprawach jagodowych

Nowe terminy na sprzedaż i stosownie środków ochrony roślin

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/515 z dnia 8 marca 2023 r.  w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej abamektyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 71, 9.3.2023, str. 22–26)

Jak podaje MRiRW:

… odnowiono zatwierdzenie substancji czynnej do stosowania w środkach ochrony roślin przeznaczonych wyłącznie do stosowania w szklarniach stałych.

Z uwagi na powyższe, ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna i niespełniających warunku przeznaczenia do stosowania wyłącznie w szklarniach stałych, w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 1 lipca 2023 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 1 listopada 2023 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 1 lipca 2023 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 1 kwietnia 2024 r.

źródło: gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tragedia w sadach na terenie Limanowszczyzny i Sądecczyzny

Czy ceny jabłek osiągną próg rentowności?