w

CORE TEAM – powstało forum współpracy sektora produkcji owoców i warzyw

Core Team to forum współpracy liderów, ekspertów branży owoców i warzyw, doradztwa i nauki. Uczestnicy postawili sobie cel opracowania planu rozwoju sektora i współpracę przy realizacji uzgodnionego portfela inicjatyw. Prace na etapie identyfikacji wyzwań poparły 34 organizacje i firmy. Niniejszy materiał prezentuje opinie osób zaangażowanych w pracę pierwszych zespołów projektowych.
polska smakuje_pasek (1).jpg
Katalizatorem zmian w sektorze są doświadczenia ze wspólnej promocji i projektu „Połowa sukcesu”, w którym powstała wizja miejsca sektora w codziennych decyzjach konsumenckich i strategia jej komunikacji. Liderzy mieli wtedy możliwość zastanowić się nad tym, co wpływa na skuteczność działań sektora i wskazać obszary, które należy modyfikować. Projekt ten pokazał potencjał współpracy przy kreowaniu popytu i dwie determinanty sukcesu: perspektywę długoterminową podejmowanych działań i wzrost indywidualnej odpowiedzialności. Efektem jest powstanie Core Team.
Prace rozpoczęły się maju 2021 roku. Przedstawiciele wielu środowisk, produkcji, przetwórstwa, nauki i doradztwa, ludzie często z międzynarodowym doświadczeniem, postawili sobie za cel identyfikację wyzwań i ściślejszą współpracę. Praktyczne zadania to:
 • identyfikacja wyzwań produkcji i przetwórstwa
 • określenie obszarów współpracy, lobbingu i sposobu ukierunkowania zasobów naukowych
 • określenie planu wdrożenia i wskazanie wśród wybranych inicjatyw projektów priorytetowych
 • określenie listy obszarów kwalifikujących się do analiz, pogłębienia, zatrudnienia zewnętrznych ekspertów czy np. benchmarkingu możliwych rozwiązań
 • budowa wizerunku sektora wśród jego interesariuszy i promocja kultury strategicznej.
– W maju zidentyfikowaliśmy wyzwania rozwoju rynku i nadaliśmy im priorytety. Omawialiśmy je w zespole jabłkowym oraz jagodowym, podobnie wskazując priorytety. W czerwcu i lipcu odbyły się warsztaty przygotowujące uczestników projektu do decyzji, które z omawianych potencjalnych mini-projektów nabrać mogą ostatecznego kształtu. Odbył się warsztaty zespołów jabłkowego i jagodowego, a w pełnym składzie przedstawicieli rynku produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw. We wrześniu podsumowaliśmy dotychczasowe prace i dokonaliśmy ostatecznego sformułowania inicjatyw, które uznajemy za strategiczne dla rozwoju sektora – mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
– Poruszyliśmy wiele bardzo ważnych tematów które dotyczą łańcucha dostaw, czyli od produkcji poprzez przechowalnictwo, składowanie, logistykę, aż do ostatecznego klienta. Na każdym etapie jest mnóstwo zagadnień, które mogą po ich opracowaniu mogą pomóc nam realizować efektywną, opłacalną produkcję, i na każdym etapie zapewnić godne ceny – komentuje Marek Marzec, prezes Ewa-Bis.
– Po długim, długim, nawet bardzo długim okresie oczekiwania, jest to pierwszy przykład takiego podejścia, organizacji i trzeba podkreślić, też profesjonalnego przygotowania. Zarówno materiałów do tej dyskusji, jak i osób, które pomagały nam przeprocesować to i późniejszych prezentacji. Oczekiwałbym konsekwencji w tym działaniu. Wiele mieliśmy przykładów w przeszłości, gdzie nawet bardzo dobre inicjatywy, dobre założenia, gdzieś się rozpływały. My żeśmy w Polsce chyba przywykli do tego, i jakoś to tak nam towarzyszy, a coś nie wyszło, no umarło śmiercią naturalną. A chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście uzyskać efekt, żeby ten efekt był trwały i służył powiedzmy na następnych przynajmniej kilka lat – dodaje Marek Marzec.

Pierwsze inicjatyw Core Teamu

Zestawienie inicjatyw strategicznych – portfela projektów ułatwiających rozwój rynku produkcji i przetwórstwa warzyw i owoców. Projekty, nad którymi pracą zajmie się Core Team.
 1. Upowszechnienie w branży idei produkcji zrównoważonej. Zapewnienie powszechnej  i praktycznej informacji o ekoschematach, Zielonym Ładzie, nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Lider zespołu: dr Mirosław Korzeniowski.
 2. Opracowanie założeń projektu cyfrowego zbierania danych branżowych. Uporządkowanie informacji na temat wielkości produkcji, struktury odmianowej w podziale na deser oraz przemysł, eksport i konsumpcję w kraju. Projekt jest realizowany dla jabłka. Liderem tego zespołu roboczego jest Pan Adam Paradowski.
 3. Plan podniesienia konsumpcji krajowej jabłek. Lider: Maciej Majewski.
 4. Program spójnego marketingu jabłka w kraju i za granicą. Lider: Paulina Kopeć.
 5. Promocja postaw i dobrych praktyk produkcyjnych i handlowych. Promocja ekonomiki, sprzedaży poprzedzającej produkcję, modeli współpracy i konsolidacji handlowej. Wypracowanie wspólnej narracji i zestawu danych, które kształtowałyby opinie na temat sektora.
 6. Komunikacja roli warzyw i owoców w żywieniu człowieka.Wdrożenie wypracowanych w ramach Połowy Sukcesu rozwiązań integrujących projekty finansowane z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Plan integracji wokół wspólnych aktywności całego środowiska producentów i przetwórców. Lider Zespołu: Witold Boguta.
 7. Koncepcja zadaniowania badań i współpracy z nauką. Identyfikacja źródeł finansowania i założenia dla funduszu, który miałby wpływ na ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych. Cytat: „byśmy nie budowali maszyn do hot dogów i łazików, podczas gdy w inni pracują nad detekcją i digitalizacją produkcji”. Lider Zespołu: Michał Lachowicz.
 8. Koncepcja forum współpracy sektora. Stan, w którym „zbieramy się, ustalamy co jest nam potrzebne, wyprzedzająco, i artykułujemy to jednym głosem”. Uwzględniająca różnice np. w produkcji na rynek świeży, dla przetwórstwa, eksport i współpracę w celu podniesienia konkurencyjności każdego z segmentów. Liderem tego zadania jest Pan Witold Boguta.
 9. Kontynuacja współpracy branży jagodowej. W ramach CORE TEAM zapowiedziano ściślejszą współpracę branży jagodowej. Jej celem ma być zapewnienie warunków rozwoju z uwzględnieniem wyzwań i specyfiki tej grupy gatunków. Koordynatorem integracji branży jagodowej jest Pani Dominika Kozarzewska.

Partnerzy CORE TEAM

Organizacje i firmy współpracujące na etapie wypracowania rozwiązań i wdrożenia:
 • Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
 • Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
 • Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej
 • UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw
 • Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych Stowarzyszenie Sady Grójeckie
 • Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami
 • Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej
 • Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej
 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski
 • Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych
 • Stowarzyszenie Agroekoton
 • Stowarzyszenia Plantatorów MiniKiwi
 • Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Polska Federacja Ziemniaka
 • Polski Związek Ogrodniczy
 • Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek
 • Instytut Ogrodnictwa – PIB
 • Plantpress
 • Jagodnik
 • Rajpol
 • LubApple
 • Korab Garden
 • Fruit-Group
 • Fall Creek
 • Ewa-Bis
 • Daifressh
 • Appolonia
 • Agronom Berries
 • AgroFresh Polska

Lista nie jest zamknięta. Core Team zaprasza do współpracy organizacje producentów, firmy handlowe i przetwórcze.

– Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą współpracą. Byłem pewien obaw, że kiedy będziemy poruszać trudne tematy pomiędzy organizacjami może dojść do sprzeczek, bo mieliśmy różne spojrzenie na te sprawy. Jestem bardzo zadowolony, z tego, że moje obawy były totalnie bezzasadne, ponieważ udało nam się wypracować konsensus. Jesteśmy jednomyślni, a jednolity przekaz jest kluczem do sukcesu. Rozmawiamy o całym łańcuchu dostaw. Rozmawiamy o tym, co się dzieje podczas produkcji, rozmawiamy o tym co się dzieje podczas przygotowania produktu do sprzedaży, jak i też co z naszym jabłkiem dzieje się podczas dostarczania do konsumenta. Rozmawiamy również o planowaniu produkcji, i o tym co możemy zrobić, żeby było lepiej. Rozmawiamy o planach krótkoterminowych, i długoterminowych – mówi Maciej Majewski, prezes Stowarzyszenia Sady Grójeckie.

– Przykładem takiego kompleksowego podejścia do tematu jest zahamowanie spadku spożycia jabłek, a wręcz wypracowanie tego co jest konieczne, żeby to spożycie jabłek było jeszcze większe. I tutaj do tematu podeszliśmy bardzo szeroko, bo zrobiliśmy bardzo konkretną analizę, i powiedzieliśmy sobie, co musi się zmienić po stronie produkcji i w jaki sposób powinniśmy to komunikować konsumentowi. Życzyłbym sobie, żeby ten zapał nie opadł i żebyśmy mogli wdrożyć wszystkie te założenia w życie – dodaje Maciej Majewski.

Ludzie Core Teamu

Oto osoby zaangażowane w pracę pierwszych zespołów projektowych:
 • Adam Paradowski
 • Andrzej Krupiński
 • dr Barbara Groele
 • Dominik Woźniak
 • Dominika Kozarzewska
 • dr Dorota Łabanowska-Bury
 • Emilia Lewandowska
 • Hubert Woźniak
 • Jacek Pruszkowski
 • Karolina Dębska-Zeidler
 • Krzysztof Żabówka
 • Maciej Majewski
 • Maciej Spychał
 • Magdalena Wrotek-Figarska
 • Marek Marzec
 • Mariusz Padewski
 • Mariusz Podymniak
 • Michał Lachowicz
 • dr Mirosław Korzeniowski
 • Mirosław Łuska
 • Paweł Dąbrowski
 • Paulina Kopeć
 • Paweł Eggert
 • Paweł Myziak
 • Paweł Leszczyński
 • prof. Piotr Latocha
 • Piotr Nowak
 • Piotr Szybiński
 • Przemysław Badowski
 • prof. Stanisław PlutaTomasz Lipa Witold Boguta
 • dr Tomasz Lipa
 • Witold Boguta
CORE TEAM ma być forum otwartym na ludzi z wiedzą i dokonaniami. Zaprasza do współpracy ekspertów branżowych, doradztwa i nauki.

W dniu 14 października Core Team zaprezentował 9 inicjatyw i zespoły projektowe. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tych projektach zapraszamy od materiału Pierwsze inicjatywy Core Team

Projekt „CORE TEAM – promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora” realizowany jest przez agencję strategiczną INSPIRE smarter branding dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polskie satelity pomagają rolnikom z całego świata

Mieliśmy dobrą strategię, która dziś już nie działa