w

ZSRP: Nie zgadzamy się z obniżeniem stawki pomocy klęskowej !

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zwróciliśmy się do Ministra Kowalczyka odnośnie krzywdzącego zapisu dotyczącego obniżenia stawki pomocy klęskowej, z którym się nie zgadzamy – pisze w komunikacie na stronie Związek Sadowników RP.

Według powyższego zapisu wymaga się, aby w dniu wystąpienia szkód w uprawach co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym było ubezpieczone. Niestety, ale w roku 2021 producenci nie mieli takiej możliwości.

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc klęskowa podlega pomniejszemu o 50%, jeżeli:
-w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu, piorunu, powodzi, obsunięcia się ziemi lub lawiny;

-w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
W związku z powyższym zwróciliśmy się z prośbą o zmianę tego zapisu. Jak nam wiadomo w ubiegłym roku były ogromne problemy z ubezpieczaniem upraw m.in od gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych. Nabór trwał dosłownie kilkanaście sekund na co zwracaliśmy uwagę w ubiegłym roku w pismach skierowanych do Prezydenta oraz Premiera. Sadownicy mimo tego, iż chcieli ubezpieczyć swoje uprawy nie mieli takiej możliwości.

W tych okolicznościach zwróciliśmy się z prośbą o zmianę i nie odnoszenie się w tym przypadku do obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym. Jeśli jest to odgórna wytyczna Komisji Europejskiej to domagamy się negocjacji Ministerstwa Rolnictwa z KE w tej sprawie. Ze względu na ograniczony czas składania wniosków do 30 czerwca 2022r. naciskamy na potraktowanie sprawy priorytetowo przez Ministerstwo – dodaje na koniec Związek Sadowników RP.

źródło: Związek Sadowników RP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ceny malin rosną w Uzbekistanie

Ceny malin na rynkach hurtowych – 23 czerwca 2022r.