w

Zmiana zasad wprowadzania palety, skrzyni, skrzyniopalet, przy imporcie z Chin, Indii i Białorusi

Od dnia 1 marca 2021 r. w życie wchodzą zapisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/127 z dnia 3 lutego 2021 r. ustanawiającego wymogi dotyczące wprowadzania na terytorium Unii drewnianych materiałów opakowaniowych do transportu niektórych towarów pochodzących z niektórych państw trzecich i wymogi dotyczące kontroli zdrowia roślin w odniesieniu do takich materiałów oraz uchylającego decyzję wykonawczą (UE) 2018/1137.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, podmioty wprowadzające pochodzące z Białorusi, Chin i Indii towary oznaczone kodami celnymi: 2514, 2515, 2516, 4401,4415,6801, 6802, 6803, 6907 i 7606, do transportu których używane są opakowania drewniane (w tym palety, skrzynie, skrzyniopalety, bębny, drewno sztauerskie i inny drewniany materiał opakowaniowy) mają obowiązek zgłosić wwóz takich przesyłek w pierwszym punkcie kontroli granicznej, przez który przesyłka jest wprowadzana na terytorium Unii Europejskiej. Zgłoszenie opakowań jest wymagane, aby możliwe było przeprowadzenia przez inspektorów ds. zdrowia roślin kontroli fitosanitarnej DMO.

Zgłoszenia drewnianych materiałów opakowaniowych dokonywać należy poprzez wypełnienie pierwszej części dokumentu CHED-PP w systemie TRACES NT (informacje dotyczące TRACES tutaj). Zgłoszenie jest dokonywane do określonych punktów kontroli granicznej (PKG), w których przeprowadzana jest graniczna kontrola fitosanitarna.

źródło: piorin.gov.pl.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Samorząd rolniczy przeciwny zmianom w składkach dla przedsiębiorczych rolników

Leśnictwo i łowiectwo związane z rolnictwem