w

Zezwolono na eksport drzewek z Ukrainy do krajów UE

Zezwolono na eksport drzewek jabłoni, śliwy i wiśni z Ukrainy do krajów UE.

Jak informuje Państwowa Służba ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów Ukrainy, stało się to możliwe dzięki dobrze skoordynowanej współpracy specjalistów z Państwowej Służby ds. Żywności i Konsumentów, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz członków odpowiedniego stowarzyszenia. Efektem wspólnych wysiłków było przyjęcie przez Komisję Europejską Rozporządzeń (UE) 2022/1309 i 2023/158 w sprawie zniesienia ograniczeń w eksporcie drzewek z Ukrainy do krajów UE.

„Wznowienie eksportu materiału nasadzeniowego do krajów UE, który został czasowo zakazany zgodnie z Rozporządzeniem 2018/2019 od 14 grudnia 2019 r., stało się możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez EFSA analizy zagrożenia szkodnikami kwarantannowymi dla jabłek i śliw, – wyjaśnia agencja.

Analiza zagrożenia agrofagami jest przeprowadzana przez EFSA na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Ukrainę w celu potwierdzenia gotowości do eksportu tych roślin. W ciągu ostatnich trzech lat Państwowa Służba ds. Żywności i Konsumentów wraz z członkami odpowiedniego stowarzyszenia pracowała nad tworzeniem dokumentacji technicznej dotyczącej analizy zagrożenia szkodnikami.

„Jeszcze w 2019 roku Państwowa Służba ds. Żywności i Konsumentów skierowała do Komisji Europejskiej zapytanie w sprawie eksportu materiału do sadzenia jabłoni i śliwy wraz z zapewnieniem odpowiednich materiałów technicznych. Ponadto w latach 2019-2022 na zlecenie EFSA prowadzono wspólne prace Państwowej Służby ds. Żywności i Konsumentów oraz członków stowarzyszenia profilowego w celu sfinalizowania materiałów technicznych” – dodał resort.

Aby eksportować drzewka do krajów UE, podmioty gospodarcze muszą spełnić szczególne wymagania fitosanitarne określone w załączniku VII do rozporządzenia 2019/2072, w tym ustanowić miejsca produkcji lub miejsca produkcji wolne od agrofagów kwarantannowych dla UE .

źródło: east-fruit.com

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dopłaty bezpośrednie – nabór wniosków od 15 marca