w

Zarządzanie gospodarstwem w „ASAP Akademii”

Warszawa, 1 września 2022 r. – Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” we współpracy z BNP Paribas Polska przygotowało kolejny obszar w „ASAP Akademii” pt. Zarządzanie gospodarstwem.

Gospodarstwo rolne to złożony rodzaj przedsiębiorstwa, które w dużym stopniu zależne jest od zmiennych warunków otoczenia, takich jak warunki pogodowe, zmiany cen surowców czy fluktuacje na rynkach zbytu płodów rolnych. Dlatego wiedza o zasadach dobrego zarządzania jest niezbędna dla każdego rolnika.

„ASAP Akademia”, platforma e-learning Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, wzbogaciła się właśnie o nowy obszar merytoryczny zawierający trzy nowe lekcje poświęcone zagadnieniu zarządzania gospodarstwem. „Zalety dobrego zarządzania gospodarstwem” to pierwsza lekcja, obejmująca takie tematy jak systemy wspomagania decyzji, wpływ zmian klimatycznych na plony oraz planowanie biznesowe. Lekcja „Jak dobrze planować strategię gospodarstwa” dotyczy m.in. dopasowania wyposażenia technicznego do charakteru produkcji, korzystania z doradztwa profesjonalnego, rynków zaopatrzenia izbytu, edukacji oraz oceny ryzyka. „Uwarunkowania agrotechniczne i organizacyjne strategii gospodarstwa” koncentruje się na aspekcie produkcyjnym. Z lekcji można się dowiedzieć o budowaniu żyzności gleby, płodozmianie i zmianowaniu, dobrostanie zwierząt oraz kwestach technicznych takich jak przeglądy i naprawy sprzętu technicznego.

„Działalność rolnicza charakteryzuje się długą perspektywą czasową, co oznacza że wszystkie działania podejmowane przez rolnika muszą być zaplanowane zgodnie z uporządkowaną, przemyślaną i długoterminową strategią gospodarstwa. Dodatkowym wyzwaniem jest zależność efektów pracy od mało przewidywalnego przebiegu pogody i zmienności rynków. Dlatego wiedza o zarządzaniu jest kluczowa dla sukcesu każdego gospodarstwa.” – mówi Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów Agro, BNP Paribas Bank Polska S.A., członek Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

„ASAP Akademia” obejmuje lekcje poświęcone różnym aspektom zrównoważenia w rolnictwie i jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem praktyk rolnictwa zrównoważonego. Każda z lekcji została opracowana na bazie „Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP”, powstałego przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin nauk rolniczych, społecznych i ekonomicznych. Korzystanie z systemu jest bezpłatne.

„Każde gospodarstwo powinno być opłacalne, jednak powinno się to odbywać z poszanowaniem środowiska, dobrostanu zwierząt gospodarskich czy oczekiwań lokalnej społeczności. Są to integralne elementy zarządzania zrównoważonym gospodarstwem rolnym.” – podkreśla Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

informacja prasowa

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ceny jabłek przemysłowych i na soki – 1 września 2022r.

Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. To ponad 25 mld euro dla polskiego rolnictwa.