w

Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. – ponad 5,45 mld zł przekazane rolnikom

foto: istockphoto

Od 17 października ARiMR przekazuje na konta rolników zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 25 października wykonane zostały przelewy na kwotę ponad 5,45 mld zł. Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.

W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Do 25 października 2022 r. w ramach zaliczek prawie 544 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na 4,633 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta ok. 421 tys. gospodarzy przelano ponad 817 mln zł.

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.

źródło: gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Koszty produkcji i przechowania owoców są na tyle wysokie, że zastanawiają się nad likwidacją sadów

Przed przetwórstwem i handlem stoją wyzwania, aby zminimalizować straty żywności.