w

Wzmożone kontrole na rynkach hurtowych

W 14 województwach przeprowadzono wzmożone kontrole pojazdów przewożących żywność do największych giełd rolno-spożywczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zagranicznych. Działania prowadzili inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wstępne wyniki największej do tej pory wspólnej akcji obu instytucji przedstawili Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz.

Wytypowano 14 lokalizacji – giełdy rolno-spożywcze, gdzie ruch pojazdów i obrót towarami, w tym importowanymi, jest duży. Kontrole prowadzono w pobliżu giełd m.in. w Broniszach pod Warszawą, we Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Poznaniu.

Celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa przy transporcie żywności – o to dba Inspekcja Transportu Drogowego. Natomiast Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdza, czy żywność jest właściwej jakości. Jeśli chodzi o Inspekcję Transportu Drogowego, koncentrowaliśmy się na sprawdzeniu m.in. stanu technicznego pojazdów, którymi transportowana jest żywność. Sprawdzaliśmy też uprawnienia kierowców, ich czas pracy i wszystkie wymagane dokumenty, które przewoźnicy muszą posiadać – mówił Alvin Gajadhur, Szef ITD.

Zaangażowanie obu instytucji zwiększyło zakres kontroli. Wstępne wyniki działań to ponad 100 kompleksowych kontroli pojazdów i przewożonych towarów. Część z nich zakończyła się stwierdzeniem nieprawidłowości.

Do godz. 10.00 zidentyfikowaliśmy w 21 przypadkach nieprawidłowości w transporcie, które były związane z brakiem oznakowania produktów, brakiem dokumentacji, która potwierdzałaby miejsce pochodzenia. Wśród przewożonego towaru znajdował się asortyment m.in. ze Stanów Zjednoczonych, z Argentyny, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Maroka, Egiptu, Holandii. Importowany towar to aktualnie sałaty, czereśnie, brzoskwinie, śliwki, nektarynki, pomarańcze, cytryny, arbuzy, koper włoski, winogrona, kawa. W przypadkach, w których zidentyfikowane zostały nieprawidłowości, będzie prowadzone postępowanie w trybie administracyjnym, którego konsekwencją będzie nałożenie kar finansowych – mówił Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz.

Jeden z najbardziej rażących przypadków ujawnili inspektorzy ITD w trakcie kontroli przed giełdą w Broniszach. Zakazem dalszej jazdy zakończyła się kontrola ciężarówki należącej do niemieckiego przewoźnika, którą prowadził obywatel Turcji.

Przewóz z Turcji nektarynek był wykonywany bez wymaganego zezwolenia na transport międzynarodowy. Były też naruszenia z czasu pracy, a pojazd nie był sprawny technicznie. Inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy. Na przewoźnika zostanie nałożona kara administracyjna w wysokości 12 tys. zł. Natomiast wykryte naruszenia, jeśli nie byłoby ustawowego ograniczenia, sięgałyby kwoty ponad 30 tys. zł. Karę zapłaci również zarządzający transportem w przedsiębiorstwie. Kierowca został ukarany mandatem karnym. To przykład z jednej strony niewłaściwego przewozu żywności, a z drugiej nieuczciwej konkurencji – podkreślił Alvin Gajadhur.

To pierwsza akcja, przeprowadzona przez obie inspekcje, na tak dużą skalę. Będą kolejne realizowane zarówno o charakterze ogólnokrajowym, jak i lokalnym.

Celem wspólnych działań obu inspekcji jest z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa przy przewozie żywności, ale również zapewnienie uczciwej konkurencji w tym sektorze gospodarki. Te działania były nastawione również na kontrolę żywności pochodzenia zagranicznego. Chcemy chronić polskich producentów przed nieuczciwą konkurencją ze strony zagranicznych producentów żywności, dlatego działania będą kontynuowane – podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Dzisiejsze kontrole zakończyły się w kilku przypadkach wszczęciem postępowań administracyjnych zagrożonych karami finansowymi, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów zatrzymanymi dowodami rejestracyjnymi i zakazami dalszej jazdy.

źródło: gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cena skupu truskawki – 14 czerwca 2023r.

Spadek cen skupu poniżej granicy opłacalności.