w ,

Wyższa składka zdrowotna w KRUS od 1 kwietnia 2024 roku.

Wyższa składka zdrowotna w KRUS od 1 kwietnia 2024 roku. Rolnicy, od 1 kwietnia 2024 roku będziecie musieli opłacać wyższą składkę zdrowotną w KRUS.

Nowy wymiar składki:

 • 234 zł miesięcznie

Podwyżka jest spowodowana wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2023 roku.

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS?

 • Rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników
 • Domownicy rolnika stale pracujący w gospodarstwie
 • Emeryci i renciści rolniczy
 • Członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów
 • Pomocnicy rolnika

Do kiedy należy opłacić składki?

 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się kwartalnie, do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

Terminy płatności w 2024 roku:

 • 31 stycznia – za I kwartał
 • 30 kwietnia – za II kwartał
 • 31 lipca – za III kwartał
 • 31 października – za IV kwartał

Więcej informacji na temat składek zdrowotnych w KRUS można znaleźć na stronie internetowej Kasy: https://www.krus.gov.pl/

 

UDOSTĘPNIJ

Zmiany w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020

Nie będzie przymusu ugorowania i ograniczania pestycydów