w

Wyprodukowanie wiśni 2,20 zł/kg, cena skupu wiśni 1 zł/kg. Czy możemy powiedzieć, że produkcja wiśni to drogie hobby?

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej opublikowało swoje stanowisko z dn. 02.08.2021r. w sprawie trudnej sytuacji w skupie owoców miękkich, szczególnie wiśni:

„Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej z dużym niepokojem śledzi sytuację panującą na rynku owoców miękkich i spadającą drastycznie, poniżej poziomu opłacalności produkcji, cenę w skupach.

Zdaniem Zarządu decydujący wpływ na taki stan rzeczy ma zmonopolizowany skup i rynek przetwórczy.

Doskonałym przykładem na niewłaściwe funkcjonowanie rynku skupu owoców miękkich jest obecny sezon skupu wiśni.

Kalkulowana cena produkcji 1 kg wiśni wynosi 2,20 zł, natomiast ceny w skupie przekraczają niewiele ponad 1 zł za kilogram owoców.

Sytuacja taka powoduje ciągłą niepewność producentów wiśni i brak możliwości jakiegokolwiek planowania produkcji. W dużej mierze przyczynia się także do ciągłej zmiany powierzchni sadów (nasadzenia/likwidacje) i powoduje bałagan w ogólnym areale sadów wiśniowych. Wpływa to na ciągłą huśtawkę cen owoców.

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi o jak najszybsze wprowadzenie zmian w Ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o organizacji niektórych rynków rolnych z późniejszymi zmianami. Zgodnie z cytowaną Ustawą, każde dostarczenie produktów rolnych przez producenta będącego rolnikiem, do pierwszego nabywcy, będącego przetwórcą lub dystrybutorem, który nie zbywa tych produktów rolnych bezpośrednio konsumentom finalnym, zwanym dalej ,,dystrybutorem„, wymaga zawarcia umowy obejmującej jedną lub wiele dostaw. Według Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej problemem jest brak ustanowione granicznej daty zawarcia w/w umowy, którą według LIR powinien być koniec I kwartału lub początek okresu wegetacyjnego danej rośliny.  Nadmienić należy, że brak konkurencyjności pomiędzy przetwórniami oraz podmiotami skupującymi, ustalanie ceny w dniu zbioru lub transakcji, odbierane jest przez rolników jako zmowa cenowa. Zdaniem Lubelskiej Izby Rolniczej umowa kontraktacyjna powinna zawierać cenę kupna/sprzedaży uwzględniającą koszty produkcji oraz marżę producenta (rolnika). Określenie ceny na samym końcu procesu produkcyjnego nie sprzyja stabilności i rozwojowi gospodarstw rolnych.

Stworzenie holding z udziałem Skarbu Państwa zajmującego się skupem i magazynowaniem, mogłoby ustabilizować rynek owoców miękkich i być pewnego rodzaju gwarancją ceny owoców, jak i rynkiem zbytu dla nadwyżki produkcji.

Wprowadzenie zmiany do Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o organizacji niektórych rynków rolnych pozwoli wyeliminować nadużycia związane z terminem podpisywania umowy oraz określeniem ceny sprzedaży tuż przed dostawą produktów.”

Prezes LIR Gustaw Jędrejek

źródło: https://www.lir.lublin.pl/images/dok21/st-zarz-02-08-wisnie.pdf

Sytuacja polskich sadowników jest TRAGICZNA. Ceny skupu owoców są dramatycznie niskie!

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Sytuacja polskich sadowników jest TRAGICZNA. Ceny skupu owoców są dramatycznie niskie!

Coś tu się nie zgadza?! Prognozy zbioru jabłek 2021 wdg. WAPA 4,17 a wdg. GUS 3,6…