w

Wspomagamy rolników w prowadzeniu gospodarstw ekologicznych 

Czy można zwiększyć konkurencyjności ekologicznej produkcji owoców w Polsce i UE? Odpowiedzi na to pytanie zostaną dostarczone przez projekt „Zwiększanie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy” o akronimie BiofruitNET. 

Wspieranie stosowania najlepszych praktyk i wyników badań już istniejących i stosowanych jest promowane poprzez wzmocnienie istniejącej struktury sieci wiedzy, które obejmują również rolników i doradców (rozpoznano około 60 w całej UE). 

Partnerami w projekcie – oprócz jednostek naukowych – są największe stowarzyszenia i grupy producentów oraz instytucje doradcze związane z ekologicznym systemem produkcji, między innymi jabłoni, czereśni i wiśni. 

Po zmapowaniu obecnych już sieci praktycznej wiedzy stwierdzono, że największa ich liczba jest w krajach, w których produkcja ekologiczna jest już mocno ugruntowana, również historycznie. Z przeprowadzonej ankiety we wszystkich krajach partnerskich wynika, że strategia ochrony roślin, nawożenia i przydatności odmian do ekologicznej produkcji owoców są tematami, z zakresu których wiedza jest najbardziej potrzebna sadownikom. Z tego powodu, projekt zaczyna gromadzić już dostępną wiedzę naukową i praktyczną w tych obszarach. 

Wiedza gotowa do wdrożenia w praktyce produkcji owoców zgromadzona w ramach projektu będzie szeroko rozpowszechniona w całej UE i skierowana do różnych grup odbiorców (sadownicy, doradcy, studenci rolnictwa), wykorzystujących nowe narzędzia dostosowane do potrzeb sadowników, miedzy innymi poprzez platformę wiedzy https://organic-farmknowledge.org, która stanie się platformą referencyjną dla ekologicznych sadowników i doradców. 

Materiał prasowy Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach 

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprzedaż bezpośrednia w piątki i soboty

Już od 2022 rolnik sam zadecyduje, kiedy będzie chciał zakończyć pracę w swoim gospodarstwie.