w

Wsparcie w sektorze pszczelarskim od 2023 roku

Na podstawie „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”, który zatwierdziła Komisja Europejska, od 2023 roku „Interwencje w sektorze pszczelarskim” będzie realizować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W katalogu „Interwencji w sektorze pszczelarskim”, które w 2023 roku uruchomi ARiMR, znalazły się:

 • Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej (I.6.1);
 • Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2);
 • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3);
 • Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej (I.6.4);
 • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5);
 • Wsparcie naukowo-badawcze (I.6.6);
 • Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych (I.6.7).

O pomoc w ramach poszczególnych interwencji mogą się starać:

 • organizacje pszczelarskie działające w imieniu pszczelarzy (I.6.1, I.6.2, I.6.3, I.6.5),
 • pszczelarze indywidualni (I.6.2, I.6.4, I.6.7);
 • jednostki doradztwa rolniczego (I.6.1);
 • placówki naukowo-badawcze (I.6.6).

Istotnym warunkiem pozwalającym na ubieganie się o wsparcie jest posiadanie wpisu do Ewidencji Producentów (EP) przez każdego pszczelarza ubiegającego się o pomoc – również gdy reprezentuje go jakaś organizacja. O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy – wzór wniosku o wpis do Ewidencji Producentów. – otwórz

Nabory wniosków o przyznanie pomocy będą prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną.

Źródło: ARiMR

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Zasady stosowania nawozów naturalnych jesienią

Przedsiębiorcy oraz sadownicy z całej Polski zostali oszukani ?!