w ,

Wsparcie dla producentów owoców i warzyw – wkrótce start naboru

Od 20 czerwca 2024 r. organizacje producentów owoców i warzyw po raz kolejny będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację działań, które mają zapisane w swoich programach operacyjnych. Wsparcie będzie realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O pomoc będą mogły ubiegać się organizacje producentów owoców i warzyw uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR oraz zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw posiadające status uznania nadany przez prezesa ARiMR. Wsparcie będzie można otrzymać na realizację działań zapisanych w programie operacyjnym w zakresie następujących interwencji.

  • I.7.1 – Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw
  • I.7.2 – Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw
  • I.7.3 – Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw
  • I.7.4 – Wycofanie z rynku owoców i warzyw
  • I.7.5 – Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu
  • I.7.6 – Badania i rozwój

Pomoc będzie wypłacana w formie refundacji do 50% wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego na działania zatwierdzone w programie operacyjnym i będzie równa kwocie wpłaconych przez organizację lub związek składek na fundusz operacyjny. Jednocześnie kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć:

  • 4,1% wartości produktów sprzedanych (WPS) przez organizację producentów w okresie odniesienia lub 4,6% pod warunkiem wykorzystania nadwyżki 0,5% WPS na zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, promocję i marketing, ochronę środowiska naturalnego lub badania i rozwój,
  • 4,5% wartości produktów sprzedanych (WPS) przez zrzeszenie organizacji producentów
    w okresie odniesienia lub 5% pod warunkiem wykorzystania nadwyżki 0,5% WPS na zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, promocję i marketing, ochronę środowiska naturalnego lub badania i rozwój.

Dokumenty można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR od 20 czerwca do 22 lipca 2024 r.

Więcej informacji – otwórz

Ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

 

UDOSTĘPNIJ

Kończy się skup truskawki! Znamy ostateczne daty!

Szkodniki w sadach – komunikat sadowniczy Agrosimex