w ,

Większość polskich odmian jabłek zostanie wyprzedana przed rozpoczęciem nowego sezonu!

Polski rynek jabłek: analiza sezonu i prognozy na przyszłość

Jan Nowakowski z Genesis Fresh przedstawia analizę bieżącego sezonu jabłkowego w Polsce, zwracając uwagę na jego specyfikę i prognozy na przyszłość.

Sprzedaż i dostępność

W przeciwieństwie do poprzednich lat, większość polskich odmian jabłek zostanie wyprzedana przed rozpoczęciem nowego sezonu. Ograniczony wolumen jabłek z poprzedniego sezonu oznacza, że ​​do obecnych klientów trafią tylko niewielkie ilości.

Ceny

Wysokie ceny jabłek przemysłowych wpływają na cały rynek, skłaniając konsumentów do ostrożności w zakupach. Wzrost kosztów na każdym etapie produkcji, od sadu po pakowanie, powoduje wzrost cen jabłek z każdym miesiącem. Ograniczony wolumen jabłek prawdopodobnie doprowadzi do dalszego wzrostu cen do końca sezonu.

Eksport:

Dłuższy czas transportu na Daleki Wschód negatywnie wpływa na eksport w tym sezonie.Mimo dużego popytu, wysyłki do Azji zostaną wstrzymane do nowego sezonu, aby zapewnić klientom wysoką jakość jabłek.

Przyszłość:

Sytuacja ekonomiczna europejskich konsumentów będzie miała duży wpływ na przyszłość polskich jabłek. Rosnące koszty magazynowania, prądu i robocizny wywierają presję na dalszy wzrost cen. Oczekuje się wzrostu cen jabłek o 10-15% lub więcej do końca sezonu. Ceny polskich jabłek nadal są niższe niż w innych krajach Europy Zachodniej. Niższy popyt i mniejsza siła nabywcza konsumentów mogą stanowić wyzwanie w przyszłości.

Podsumowując:

Bieżący sezon jabłkowy w Polsce jest specyficzny ze względu na ograniczony wolumen i wysokie ceny. Eksport na Daleki Wschód został ograniczony, a przyszłość rynku zależy od sytuacji ekonomicznej konsumentów.

Źródło: freshplaza.com

UDOSTĘPNIJ

Dzisiaj najistotniejsze jest wypracowanie zasad handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą – powiedział Michał Kołodziejczak.

Zbyszek Chołyk: Docelowo w Polsce będzie 200 hektarów Magic Star®