w

Większa elastyczność upraw sadowniczych objętych płatnościami ekologicznymi

Większą elastyczność w ramach upraw sadowniczych oraz upraw na gruntach rolnych, objętych płatnościami ekologicznymi – zakładają dwa opublikowane w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekty rozporządzeń resortu rolnictwa.

PAP podaje: zgodnie z oceną skutków regulacji (OSR) pierwszego projektu rozporządzenia zmieniającego warunki i tryb przyznawania w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, rolnicy realizujący zobowiązania ekologiczne obejmujące uprawy sadownicze (tj. w ramach pakietów 4 i 10 rolnictwa ekologicznego) oczekują wprowadzenia większej elastyczności w ich realizacji, w tym dopuszczenia możliwości przejścia na inny kierunek produkcji.

Wskazano, iż przy obecnych warunkach przyznawania płatności ekologicznych rolnicy muszą zachować plantacje sadownicze do końca trwania zobowiązania, co skutkuje koniecznością ich utrzymywania pomimo nierentowności bądź porażenia przez chorobę.

Dlatego też w projektowanych przepisach zakłada się wprowadzenie możliwości zastąpienia w 2024 r. zobowiązań ekologicznych obejmujących uprawy sadownicze zobowiązaniami obejmującymi uprawy na gruntach rolnych, czyli w ramach pakietów 1-3, 5, 7-9 lub 11.

Oczekiwanym efektem proponowanej zmiany będzie wprowadzenie większej elastyczności w realizacji zobowiązań ekologicznych poprzez możliwość przejścia na inny kierunek produkcji, a tym samym przyznawania rolnikom płatności ekologicznych do upraw, które aktualnie są bardziej dochodowe i cieszą się większym popytem na rynku” – podano w OSR.

Dzięki drugiemu projektowi (nowela rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027) rolnik ma mieć większą swobodę podejmowania decyzji o ewentualnym przejściu na inny kierunek produkcji ekologicznej (uprawy sadownicze lub zobowiązania obejmujące uprawy na gruntach rolnych).

Jak wyjaśniono możliwe będzie zastąpienie np. zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych.

Oba rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Niemal codziennie będą opady deszczu i śniegu

Sandomierskie jabłka walczą o unijny znak jakości. Jest wiele korzyści certyfikacji