w

W kolejnych miesiącach 2024 roku należy spodziewać się dalszego wzrostu cen jabłek

Ceny jabłek dla sadowników w 2024 roku kształtują się na umiarkowanym poziomie. W styczniu 2024 roku ceny jabłek deserowych w hurcie wynosiły średnio 2,75 zł/kg, czyli o około 5% więcej niż w grudniu 2023 roku. Ceny jabłek przemysłowych w styczniu 2024 roku wynosiły średnio 92 grosze/kg, czyli o około 2% więcej niż w grudniu 2023 roku.

Ogólnie rzecz biorąc, ceny jabłek w 2024 roku są wyższe niż w latach poprzednich, ale nadal pozostają na stosunkowo niskim poziomie. Głównym czynnikiem wpływającym na ceny jabłek jest podaż i popyt. W 2024 roku podaż jabłek jest wyższa niż w latach poprzednich, ponieważ w 2023 roku mieliśmy dobre zbiory. Popyt na jabłka jest natomiast stabilny.

Wpływ na ceny jabłek mogą mieć również czynniki takie jak:

  • Ceny innych owoców i warzyw. Jeśli ceny innych owoców i warzyw będą wysokie, to jabłka mogą stać się bardziej atrakcyjne dla konsumentów, co może prowadzić do wzrostu cen.
  • Kurs walutowy. Jabłka są często eksportowane, dlatego kurs walutowy może mieć wpływ na ceny jabłek w Polsce.
  • Warunki pogodowe. Niekorzystne warunki pogodowe mogą spowodować zmniejszenie zbiorów jabłek, co może prowadzić do wzrostu cen.

W kolejnych miesiącach 2024 roku należy spodziewać się dalszego wzrostu cen jabłek, ale wzrost ten nie powinien być znaczący.

źródło: Google / Bard

UDOSTĘPNIJ

Jakie pieniądze za jabłka w pierwszej połowie stycznia 2024 roku?

Ile zabiegów ochroniarskich wykonują w sezonie sadownicy?