w

Uruchomienie kolejnego programu dopłat do nawozów jest w pełni uzasadnione i konieczne!

24 stycznia br. Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka z prośbą o ponowne uruchomienie dopłat do nawozów sztucznych. Zdaniem WIR mechanizm ten  sprawdził się w roku ubiegłym i powinien zostać uruchomiony również w obecnym.

Według danych pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty do nawozów ubiegało się blisko 427 000 rolników. Zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego uruchomienie kolejnego programu dopłat do nawozów jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Z podobnym pismem i m.in. na wniosek wielkopolskiego samorządu rolniczego, Krajowa Rada Izb Rolniczych także wystosowała pismo do Ministra o pilne podjęcie działań mających na celu stabilizację dochodów rolników z powodu zmienności cen na rynkach rolno-spożywczych i wprowadzenie dopłat dla rolników, którzy zakupili nawozy od 1 lipca 2022 r do 1 lutego 2023 r. w celu częściowego wsparcia ich dochodów, co pozwoli na częściowe pokrycie kosztów.  KRIR zwraca uwagę, że aktualnie możemy dostrzec długo wyczekiwane obniżki cen nawozów azotowych. Część rolników dokonywała zakupów nawozów już od 1 lipca 2022 r. w obawie o przekroczenie progu ich cen 5-6 tys. zł w zależności od rodzaju. Kupili oni nawozy, które były droższe o 1-2 tys. zł niż obecnie są oferowane i uderza to w gospodarstwa towarowe, które stają przed utratą płynności finansowej i bankructwem.

 

2020

2021 2022 2023
Saletra amonowa 1196,08 zł/t 1175,88 zł/t 3034,87 zł/t 3150,18 zł/t
Mocznik 1453,71 zł/t 1569,89 zł/t 3926,58 zł/t 3164,00 zł/t
Polifoska 6-20-30 1700,14 zł/t 1676,15 zł/t 2879,60 zł/t 4599,26 zł/t

 Ceny podstawowych nawozów (saletra amonowa, mocznik oraz polifoska 6-20-30 w lutym w latach 2020-2023, oprac. WIR

Według analityków globalne ceny nawozów azotowych gwałtowanie spadają, a wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się: niskie ceny gazu oraz wysokie zapasy u producentów i dealerów.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

NOWY CENNIK NAWOZÓW! Sprawdź co zdrożało!

Polski rynek jabłek już się załamał. Czeka nas karczowanie drzew…