w ,

Ursus S.A. znów na sprzedaż! Cena obniżona do 99 milionów złotych

Kolejny przetarg na sprzedaż upadłego producenta ciągników Ursus S.A. właśnie się rozpoczął. Tym razem cena wywoławcza została znacząco obniżona do 99 milionów złotych, co oznacza spadek o 25 milionów złotych w porównaniu z poprzednią licytacją.

Syndyk Paweł Głodek ogłosił nowy konkurs ofert, w którym oferowane jest przedsiębiorstwo „z wyłączeniem środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży” oraz mających wpłynąć do masy upadłości należności z tytułu prowadzonej działalności, zafakturowanych w toku postępowania upadłościowego do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa włącznie, ale z wyłączeniem dokumentacji wytworzonej przez syndyka w toku postępowania upadłościowego.

Oferenci mogą składać swoje oferty do 18 czerwca 2024 roku, a minimalna kwota wadium to 10 milionów złotych.Otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca o godzinie 12:00. Szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.syndycy.com

Z opisem i oszacowaniem wartości przedsiębiorstwa sporządzonym na dzień 30 września 2022 roku można zapoznać się po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 w Warszawie. Dokument został również złożony do akt postępowania upadłościowego i jest dostępny w XVIII Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul.Czerniakowskiej 100A w Warszawie.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg na sprzedaż Ursus S.A. odbył się 14 marca br. Wówczas cena wywoławcza została ustalona na 125 milionów złotych, a wysokość wierzytelności wynosiła około 308 milionów złotych. Niestety,żaden oferent nie złożył wtedy oferty, dlatego licytacja nie została rozstrzygnięta.

Czy uda się tym razem znaleźć nowego właściciela dla Ursusa? Czas pokaże. Obniżenie ceny wywoławczej może zachęcić więcej potencjalnych inwestorów do złożenia ofert, ale przyszłość firmy wciąż pozostaje niepewna.

UDOSTĘPNIJ

Sadownicy obawiają się o przyszłość…

Formy pomocy będą dopasowanie do rozmiaru strat – zapowiada wojewoda lubelski Krzysztof Komorski