w ,

Ulepszone technologie bioinokulacji i ściółkowania żywymi roślinami dla integrowanych upraw ogrodniczych. Projekt BioHortiTech.

„Zielona rewolucja” doprowadziła do potężnego postępu w produkcji żywności poprzez wprowadzenie do rolnictwa nawozów mineralnych i pestycydów. Jednak z czasem, oddziaływanie tych produktów spowodowało stopniową degradację środowiska rolniczego. Obecnie użycie chemicznych środków produkcji jest progresywnie ograniczane i zastępowane bardziej przyjaznymi dla środowiska praktykami takimi, jak stosowanie preparatów biologicznych dla ochrony i wzmacniania wzrostu roślin oraz metod agrotechnicznych, sprzyjających uprawom i całemu ekosystemowi. 

W projekcie BioHortiTech podjęto działania w kierunku ulepszania technologii produkcji oraz optymalizacji metod stosowania preparatów zawierających mikroorganizmy (bioinokulantów) lub/oraz naturalne substancje chroniące rośliny przed czynnikami stresowymi, a także w kierunku zwiększania bioróżnorodności w uprawach poprzez wprowadzanie dodatkowych gatunków roślin stanowiących tzw. żywe ściółki. 

Głównymi celami projektu są: 

  • Udoskonalenie technik formulacji bioinokulantów do zastosowania w uprawach integrowanych i ekologicznych; 
  • Zwiększenie bioróżnorodności w systemach uprawowych z wykorzystaniem żywych ściółek i mikroorganizmów;
  • Poszerzenie wiedzy na temat dynamiki rozwoju populacji mikroorganizmów wprowadzonych do gleby lub aplikowanych na powierzchnię roślin; 
  • Opracowanie modelu matematycznego, służącego do przewidywania stopnia przeżywalności i skuteczności bioinokulantów w różnych warunkach środowiskowych      i klimatycznych. 

Ważnym aspektem projektu jest upowszechnianie wśród rolników wiedzy na temat ekologii mikroorganizmów stosowanych w formie preparatów oraz wpływu środowiska na ich skuteczność, a także zachęcanie do zwiększania różnorodności gatunków roślin w uprawach w celu zwiększenia aktywności biologicznej i odporności agrocenozy na warunki stresowe.   

Projekt wykonywany jest w ramach międzynarodowego konsorcjum skupiającego jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji                     i Hiszpanii. Liderem projektu jest Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy              w Skierniewicach. Więcej informacji znajduje się na stronie www.biohortitech.inhort.pl.

Dr hab. Magdalena Szczech (prof. IO-PIB)

Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery

Materiał prasowy Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sondaż: Blisko 63% Polaków sprawdza przed zakupem, czy towar pochodzi od krajowych producentów

Przemyślany eksport odpowiedzią na zmartwienia sadowników?!